Demograafia
space
Õppekava kood
DIDD.YK
Õppekava juht
Luule Sakkeus
HTMi õppekava kood
80550
versiooni kood
DIDD/23.YK
Instituut / kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Demograafia
Õppekava nimetus i.k.
Demography
Õppetöö keel
eesti keel, inglise keel
Õppetase
doktoriõpe
doktoriõppe valdkond
Sotsiaalteadused
Maht (EAP)
240
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
Õppekavagrupp
sotsiaalteadused
Õppekavarühm
Sotsioloogia ja kulturoloogia
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
8
Juurdepääsu tingimused
Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Olulise eelise annab iseseisva uurimistöö kogemus ja (rahvastiku-) teaduslike publikatsioonide olemasolu, Kuva rohkem...
Antavad kraadid
filosoofiadoktor (demograafia)
Õppekava eesmärgid
Demograafia doktoriõppekava on avatud õppekava, mille eesmärgiks on: Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- oskab püstitada ja lahendada ühiskonnas esilekerkivaid probleeme rahvastikuarengulises kontekstis Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab dokorant läbima õppekava etteantud mahus ja kaitsma lõputöö. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
18.0
Erialaained
42.0
Lõputöö
180.0
Kokku
240.0
space
space
space
space