Ajalugu
space
Õppekava kood
AIAJD.HT
Õppekava kuraator
Karsten Brüggemann
HTMi õppekava kood
3041
versiooni kood
AIAJD/23.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Ajalugu
Õppekava nimetus i.k.
History
Õppetöö keel
inglise keel, eesti keel
Õppetase
doktoriõpe
doktoriõppe valdkond
Humanitaarteadused
Maht (EAP)
240
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
humanitaaria
Õppekavarühm
Ajalugu ja arheoloogia
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
8
Juurdepääsu tingimused
Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.
Inglise keele
Kuva rohkem...
Antavad kraadid
filosoofiadoktor (ajalugu)
Õppekava eesmärgid
- Valmistada ette kõrgeima kvalifikatsiooniga teadlasi, õppejõude ja juhtivspetsialiste-ametnikke ajaloo, kunstiajaloo ja arheoloogia erialal; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab laiapõhjalisi teadmisi ja süsteemset ülevaadet ajaloo uurimissuundadest, Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
240 ainepunkti, millest doktoritöö moodustab 180 ainepunkti.
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
18.0
Erialaained
42.0
Lõputöö
180.0
Kokku
240.0
space
space
space
space