Lingvistika
space
Õppekava kood
EKLND.HT
Õppekava juht
Anna Verschik
HTMi õppekava kood
3363
versiooni kood
EKLND/23.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Lingvistika
Õppekava nimetus i.k.
Linguistics
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
doktoriõpe
doktoriõppe valdkond
Humanitaarteadused
Maht (EAP)
240
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
keeled ja kultuurid
Õppekavarühm
Kirjandus ja lingvistika
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
8
Juurdepääsu tingimused
Magistrikraad filoloogias või sellele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
filosoofiadoktor (lingvistika)
Õppekava eesmärgid
- Toetada doktorantide kujunemist kõrge kvalifikatsiooniga teadlasteks ja õppejõududeks lingvistika alal koos spetsialiseerumisega ühele õppekavas pakutud keelele; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- oskab püstitada ja lahendada keeleteaduslikke probleeme
- oskab orienteeruda keeleteaduse problemaatikas ja uurimismeetodites
Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
240 ainepunkti, millest üldained moodustavad 18 EAP, erialaained 24 EAP, individuaalained 18 EAP ja doktoritöö 180 EAP. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
18.0
Erialaained
42.0
Lõputöö
180.0
Kokku
240.0
space
space
space
space