Analüütiline biokeemia
space
Õppekava kood
MLBKD.LT
Õppekava kuraator
Ruth Shimmo
HTMi õppekava kood
112377
Õppekavaversiooni kood
MLBKD/14.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Analüütiline biokeemia
Õppekava nimetus i.k.
Analytical Biochemistry
Õppetöö keel
eesti keel, inglise keel
Õppetase
doktoriõpe
doktoriõppe valdkond
Loodusteadused
Maht (EAP)
240
Õppevaldkond
Loodusteadused, matemaatika ja statistika
Õppekavagrupp
bio- ja keskkonnateadused
Õppekavarühm
Biokeemia
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
8
Juurdepääsu tingimused
Magistrikraad või sellele vastav siseriiklik või välisriigi Kuva rohkem...
Antavad kraadid
filosoofiadoktor (analüütiline biokeemia)
Õppekava eesmärgid
- Luua doktorantidele tingimused laiapõhjalise ja süsteemse Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab laiapõhjalisi teadmisi ja süsteemset ülevaadet analüütilises biokeemias ning süvendatud teadmisi oma uurimisvaldkonna kitsamas osas Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
12.0
Erialaained
48.0
Lõputöö
180.0
Kokku
240.0
space
space
space
space