Ühiskond ja õigus (AKJ6292.YK)
space
Õppeaine kood
AKJ6292.YK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Ühiskond ja õigus
Õppeaine nimetus inglise k
Society and Law
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
- Kujundada ülevaade õiguse osast ühiskonnas ning Euroopa Liidu ja Eesti õigussüsteemist;
- Luua sidus ülevaade ja kujundada orienteerumissuutlikkus Eestis kehtiva avaliku ja eraõiguse valdkonnas.;
- Kujundada teadmised ja oskused õigusliku sisuga küsimuste lahendamiseks ning oma seisukohtade kujundamiseks ja esitamiseks õigusliku ja õiguspoliitilise sisuga küsimustes;
- Kujundada arusaam ja oskus, kuidas määrata kindlaks ja omandada igale inimesele eraelus ning äri-, ameti- ja kutsetegevuses vajalikud õigusalased teadmised ja oskused.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus algab õiguse olemuse ja ajaloo tutvustusega ning käsitleb seejärel Eesti õigussüsteemi ja -korraldust õigusharude kaupa. Aine raames käsitletakse alljärgmisi teemasid.
Õiguse olemus ja tekkelugu ning roll tänapäeval, õiguse süsteem ja allikad. Maailma õigussüsteemid. Eesti õigussüsteem, selle kujunemine ja koht maailma õigussüsteemis. Eesti õigussüsteemi seos Euroopa Liidu õigussüsteemiga ja arengusuunad. Õiguse mõistmiseks ja rakendamiseks vajalikud põhimõtted, mõisted, teooriad ja meetodid. Õigusteaduse riigikäsitlus, õigusriik ja võimude lahusus. Avaliku ja eraõiguse üldised põhimõtted. Avaliku- ja eraõiguse harude ja oluliste instituutide iseloomustus, sh inimõigused, rahvusvaheline ning riigi- ja haldusõigus, karistus- ja menetlusõigus; tsiviilõigus ning kaubandus- ja majandusõigus (tsiviilseadustiku üldosa seadus, asjaõigus, perekonna- ja pärimisõigus, võlaõigus, tööõigus, äriühinguõigus, intellektuaalset omandit ja ettevõtlust reguleerivad õigusaktid jm). Õiguskaitse korraldus.

Õigusalaste teadmiste vajalikkus ja sisu tavainimesele ning kutsealases tegevuses. Õigusalaste teadmiste omandamise allikad ja võimalused. Õigusliku ja õiguspoliitilise sisuga sisuga küsimuste lahendamine. Vaidluste kohtulik ja kohtuväline lahendamine.

Teadmiste omandamiseks ja kinnistamiseks lahendatakse praktilise sisuga ülesandeid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb õiguse rolli ühiskonnas;
- tunneb Eesti õigussüsteemi, selle põhilisi õigusharusid, nende õigusliku reguleerimise objekti ja meetodeid, olulisemaid õigusallikaid ning Eesti õigussüsteemi seost Euroopa Liidu õigusega;
- tunneb õiguse ja selle rakendamise põhimõtteid ja põhimõisteid;
- oskab leida vajalikku teavet, kujundada seisukohti õigusalastes ja õiguspoliitilistes küsimustes ning lahendada õigusalaseid küsimusi;
- oskab kujundada õigusalase õppega seotud valikuid.
Õppejõud
eesti keeles: Aare Kruuser; inglise keeles: Massimo La Tore jt teised õiguse suuna õppejõud
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Riigiteadused (RIRIB/24-t.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/24-t.YK)
Sotsiaalpedagoogika (STSPB/24-t.YK)
Sotsiaalpedagoogika (STSPB/24-o.YK)
Riigiteadused (RIRIB/24-o.YK)
Õigusteadus (AKLB/24.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/24-o.YK)
Ajalugu (AIAJB/24.HT)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/24.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/24.YK)
Õigusteadus (AKOB/24-o.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/24-t.YK)
Sotsioloogia (RASLB/24-o.YK)
Sotsioloogia (RASLB/24-t.YK)
Sotsioloogia (RASLB/23-t.YK)
Ajalugu (AIAJB/23.HT)
Õigusteadus (AKLB/23-hel.YK)
Sotsioloogia (RASLB/23-o.YK )
Sotsiaaltöö (STSTB/23-t.YK)
Õigusteadus (AKOB/23-o.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/23-o.YK)
Õigusteadus (AKLB/23.YK)
Riigiteadused (RIRIB/23-o.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/23.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/23-t.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/23-o.YK)
Riigiteadused (RIRIB/23-t.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/23.YK)
Õigusteadus (AKLB/22.YK)
Õigusteadus (AKOB/22-t.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/22.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/22-t.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/22.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/22.YK)
Ajalugu (AIAJB/22.HT)
Õigusteadus (AKOB/22-o.YK)
Õigusteadus (AKLB/22-hel.YK)
Riigiteadused (RIRIB/22.YK)
Sotsioloogia (RASLB/22.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/22-o.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/21.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/21.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/21.YK)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/22.DT)
Õigusteadus (AKLB/21-hel.YK)
Õigusteadus (AKLB/21.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/21.LT)
Ajalugu (AIAJB/21.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/21.YK)
Õigusteadus (AKOB/21.YK)
Sotsioloogia (RASLB/21.YK)
Riigiteadused (RIRIB/21.YK)
Ajalugu (AIAJB/20.HT)
Õigusteadus (AKOB/20.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/20.YK)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/21.DT)
Sotsiaaltöö (STSTB/20.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/20.LT)
Õigusteadus (AKLB/20.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/20.YK)
Riigiteadused (RIRIB/20.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/20.YK)
Sotsioloogia (RASLB/20.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/19.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/19.LT)
Õigusteadus (AKLB/19.YK)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/20.DT)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/19.YK)
Ajalugu (AIAJB/19.HT)
Õigusteadus (AKOB/19.YK)
Sotsioloogia (RASLB/19.YK)
Klassiõpetaja (KAKLI/17.HR)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/19.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/19.YK)
Riigiteadused (RIRIB/19.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/18.YK)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/19.DT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/18.LT)
Sotsioloogia (RASLB/18.YK)
Ajalugu (AIAJB/18.HT)
Riigiteadused (RIRIB/18.YK)
Õigusteadus (AKOB/18.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/18.YK)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/18.LT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/18.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/18.YK)
Õigusteadus (AKLB/18.YK)
Sotsioloogia (RASLB/17.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/17.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/17.LT)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/17.YK)
Õigusteadus (AKLB/17.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/17.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/17.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/17.YK)
Ajalugu (AIAJB/17.HT)
Riigiteadused (RIRIB/17.YK)
Õigusteadus (AKOB/17.YK)
Õigusteadus (AKOB/16.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/16.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/16.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/16.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/16.LT)
Õigusteadus (AKLB/16.YK)
Ajalugu (AIAJB/16.HT)
Sotsioloogia (RASLB/16.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/16.YK)
Riigiteadused (RIRIB/16.YK)
Ajalugu (AIAJB/00.HT)
space