Esteetika (EKK6045.HT)
space
Õppeaine kood
EKK6045.HT
vana ainekood
EKK6045
Õppeaine nimetus eesti k
Esteetika
Õppeaine nimetus inglise k
Aesthetics
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Margus Vihalem (õpetamise keel: eesti keel)
Õppeaine eesmärgid
Üliõpilane omandab esmased teadmised esteetika-alases diskursuses kasutatavast mõistevarast ja käsitletavatest probleemidest ning saab ülevaate olulisemate esteetika-teooriate ajaloost. Üliõpilasel kujuneb oskus iseseisvalt töötada esteetika-alase lektüüriga, loengutes tutvustatava näitematerjali abil õpib ta esteetiliste nähtusi iseseisvalt analüüsima. Kursus valmistab üliõpilasi ette spetsiifilisemate esteetikaloengute kuulamiseks, samuti osalemiseks esteetika eriaspekte käsitlevates seminarides.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Esteetika kui teaduslik distsipliin meelelise taju olemusest, kitsamas mõttes ilu ja kunsti filosoofia. Esteetika põhikategooriad ja mõisted (ilus vs. inetu, hea vs. halb/kuri, ülevus, nauding, kujutlusvõime, esteetiline maitse, esteetiline mõju, ideaal, sisu ja vorm jt). Looduse ilu ja kunsti ilu. Esteetika ja eetika. Esteetika interdistsiplinaarus ja interdiskursiivsus. Kunsti olemus ja funktsioon ühiskonnas.
Maailmareligioonide esteetilised aspektid (ilu ja kunsti probleem Piiblis: looja-loomine-loodu/looming). Esteetiline mõte antiikajal, keskajal, renessansis, klassitsismis ja valgustusajal. Romantismi esteetiline mõte. Kanti ja Hegeli esteetika-kontseptsioonid, Marksistlik esteetika. Nietzsche esteetika-alased tööd ja modernistlikud esteetika-käsitlused. Kirjandusliku esteetika esiletõus alates 1920-ndatest aastatest (vene formalism, Praha strukturalism, uuskriitika, retseptsiooniesteetika).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb esteetilise mõtte ajalugu ja olulisemaid teooriaid;
- teab esteetika põhikategooriaid;
- suudab näha ja mõista esteetika interdistsiplinaarseid ja interdiskursiivseid seoseid;
- oskab iseseisvalt ja kriitiliselt analüüsida esteetilisi nähtusi;
- esitab oma analüütilisi tähelepanekuid argumenteeritult ja keeleliselt korrektselt nii suulises kui kirjalikus vormis.
- mõistab vajadust jätkuõppeks ja iseenda professionaalseks arenguks.
Õppejõud
Margus Vihalem
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (KUMMB/22.FK)
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (KUMMB/21.FK)
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (KUMMB/20.FK)
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (KUMMB/19.FK)
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (KUMMB/18.FK)
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (KUMMB/17.FK)
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (KUMMB/16.FK)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/15.HT)
Filosoofia (HIFIB/15.HT)
Referent-toimetaja (EKRTB/15.HT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/15.HT)
Ajalugu (AIAJB/15.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/15.HT)
Kunstiõpetus (KUKUB/15.FK)
Psühholoogia (PSPSB/15.LT)
Soome filoloogia (EKSOB/15.HT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/15.HT)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (HKKDR/15.HK)
Aasia uuringud (HILAB/15.HT)
Filmikunst (BFFVB/14.FK)
Aasia uuringud (HILAB/14.HT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/14.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/14.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/14.HT)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (HKKDR/14.HK)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/14.HT)
Psühholoogia (PSPSB/14.LT)
Kunstiõpetus (KUKUB/14.FK)
Ajalugu (AIAJB/14.HT)
Referent-toimetaja (EKRTB/14.HT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/14.HT)
Filosoofia (HIFIB/14.HT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/13.HT)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/13.HT)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (HKKDR/13.HK)
Ajalugu (AIAJB/13.HT)
Kunstiõpetus (KUKUB/13.FK)
Soome filoloogia (EKSOB/13.HT)
Aasia uuringud (HILAB/13.HT)
Filosoofia (HIFIB/13.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/13.HT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/13.HT)
Referent-toimetaja (EKRTB/13.HT)
Psühholoogia (PSPSB/13.LT)
Eesti filoloogia (EKEB/12.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/12.HT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/12.HT)
Aasia uuringud (HILAB/12.HT)
Referent-toimetaja (EKRTB/12.HT)
Filosoofia (HIFIB/12.HT)
Filmikunst (BFFVB/12.FK)
Ajalugu (AIAJB/12.HT)
Kunstiõpetus (KUKUB/12.FK)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/12.HT)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/12.HT)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (HKKDR/12.HK)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/00.HT)
Ajalugu (AIAJB/11.HT)
Vene filoloogia (SKVB/11.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/11.HT)
Aasia uuringud (HILAB/11.HT)
Suhtekorraldus (KOSKB/11.FK)
Humanitaarteadused (KKHB/11_1.HT)
Koreograafia (KUKOB/11.FK)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/11.HT)
Vene keel võõrkeelena (kõrvalainega) (SKVVB/11.HT)
Referent-toimetaja (EKRTB/11.HT)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/11.HT)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/11.HT)
Kunstiteraapiad (KUKTB/11.LT)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/11.FK)
Kultuuriteadus (HIKTB/11.HT)
Filosoofia (HIFIB/11.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/11.HT)
Kunstiõpetus (KUKUB/11.FK)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/11.HT)
Humanitaarteadused (KKHB/11_2.HT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/11.LT)
Humanitaarteadused (KKHB/11.HT)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (HKKDR/11.HK)
Eesti filoloogia (EKEB/10.HT)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/10.HT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/10.HT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/10.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/10.HT)
Vene filoloogia (SKVB/10.HT)
Vene keel võõrkeelena (kõrvalainega) (SKVVB/10.HT)
Referent-toimetaja (EKRTB/10.HT)
Ajalugu (AIAJB/10.HT)
Aasia uuringud (HILAB/10.HT)
Filosoofia (HIFIB/10.HT)
Kultuuriteadus (HIKTB/10.HT)
Kunstiteraapiad (KUKTB/10.LT)
Humanitaarteadused (KKHB/10_1.HT)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (HKKDR/10.HK)
Kunstiõpetus (KUKUB/10.FK)
Filmikunst (BFFVB/10.FK)
Koreograafia (KUKOB/10.FK)
Vene keel võõrkeelena (kõrvalainega) (SKVVB/10E.HT)
Humanitaarteadused (KKHB/10_2.HT)
Vene filoloogia (SKVB/10E.HT)
Humanitaarteadused (KKHB/10.HT)
Kunstiteraapiad (KUKTB/09.LT)
Kultuuriteadus (HIKTB/09.HT)
Ajalugu (AIAJB/09.HT)
Kunstiteraapiad (KUKTB/08.LT)
Ajalugu (AIAJB/08.HT)
Kunstiteraapiad (KUKTB/07.LT)
Kunstiõpetus (KUKUB/07.FK)
Ajalugu (AIAJB/07.HT)
Aasia uuringud (HILAB/06.HT)
Ajalugu (AIAJB/06.HT)
Ajalugu (AIAJB/05.HT)
Ajalugu (AIAJB/04.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/00.HT)
Ajalugu (AIAJB/00.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/00.HT)
Kunstiteraapiad (KUKTB/00.LT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/00.HT)
space