Ettevõtluse alused (RIM6013.YK)
space
Õppeaine kood
RIM6013.YK
vana ainekood
RIM6013
Õppeaine nimetus eesti k
Ettevõtluse alused
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of Entrepreneurship
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Ettevõtlusalaste teadmiste kujundamine. Kursuse käigus antakse ülevaade ettevõtluse rollist, ettevõtjaks kujunemisest, ettevõtte rajamisest ning edasiarendamisest ning finantsarvestuse korraldamisest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ettevõtluse mõiste, areng ja ettevõtjaks kujunemine. Äriidee valik ja hindamine. Ettevõtte rajamine, sellega seotud otsustused ja valikud. Vajaliku stardikapitali hindamine ja selle allikad. Finantsplaneerimine ettevõtte rajamisel. Ettevõtte kasvupotentsiaal. Ettevõtte elutsükkel. Finantsarvestuse ja –aruandluse korraldamise reguleerimine. Finantsarvestuse printsiibid.
Loengutes antakse kontsentreeritud ülevaade teemast, mida tudengid süvendavad iseseisva tööga. Iseseisvaks tööks on õppekirjanduse läbitöötamine, sealhulgas iseseisvate kodutööde koostamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- saab aru ettevõtluse ja ettevõtja olemusest, äriplaani koostamise põhimõtetest;
- teab finantsarvestuse korraldamise põhitõdesid, probleeme;
- on tutvunud valdkonna peamiste normdokumentide ja strateegiatega Eestis.
Õppejõud
Indrek Saar
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Keskkonnakorraldus (MLKSB/15.LT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetus (KUTTB/15.LT)
Kutsepedagoogika (KAKPB/15.HR)
Õigusteadus (AKOB/15.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/15.YK)
Informaatika (IFIFB/15.DT)
Andragoogika (KAANB/15.HR)
Riigiteadused (RIRIB/15.YK)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/15.FK)
Ajakirjandus (KOAB/15.FK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/15.YK)
Infoteadus (INITB/15.DT)
Ristmeedia (BFRB/15.FK)
Sotsioloogia (RASLB/15.YK)
Psühholoogia (PSPSB/15.LT)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/15.LT)
Ajalugu (AIAJB/15.HT)
Andragoogika (KAANB/14.HR)
Sotsiaaltöö (STSTB/14.YK)
Sotsioloogia (RASLB/14.YK)
Ajalugu (AIAJB/14.HT)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/14.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/14.LT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/14.YK)
Õigusteadus (AKOB/14.YK)
Infoteadus (INITB/14.DT)
Informaatika (IFIFB/14.DT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/14.YK)
Filmikunst (BFFVB/14.FK)
Töö- ja tehnoloogiaõpetus (KUTTB/14.LT)
Kutsepedagoogika (KAKPB/14.HR)
Ristmeedia (BFRB/14.FK)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/14.FK)
Ajakirjandus (KOAB/14.FK)
Riigiteadused (RIRIB/14.YK)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/13.LT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetus (KUTTB/13.LT)
Kutsepedagoogika (KAKPB/13.HR)
Informaatika (IFIFB/13.DT)
Andragoogika (KAANB/13.HR)
Psühholoogia (PSPSB/13.LT)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/13.FK)
Filosoofia (HIFIB/13.HT)
Riigiteadused (RIRIB/13.YK)
Ristmeedia (BFRB/13.FK)
Sotsioloogia (RASLB/13.YK)
Ajalugu (AIAJB/13.HT)
Ajakirjandus (KOAB/13.FK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/13.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/13.YK)
Infoteadus (INITB/13.DT)
Õigusteadus (AKOB/13.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/13.YK)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/12.FK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/12_1.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/12.YK)
Ajakirjandus (KOAB/12.FK)
Filosoofia (HIFIB/12.HT)
Psühholoogia (PSPSB/12.LT)
Sotsioloogia (RASLB/12.YK)
Infoteadus (INITB/12.DT)
Informaatika (IFIFB/12.DT)
Filmikunst (BFFVB/12.FK)
Sotsiaaltöö (STSTB/12.YK)
Kunstiteraapiad (KUKTB/12.LT)
Õigusteadus (AKOB/12.YK)
Ristmeedia (BFRB/12.FK)
Andragoogika (KAANB/12.HR)
Riigiteadused (RIRIB/12.YK)
Töö- ja tehnoloogiaõpetus (KUTTB/12.LT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/12.YK)
Ajalugu (AIAJB/12.HT)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/12.LT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/13.HT)
Kutsepedagoogika (KAKPB/12.HR)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/11.LT)
Informaatika (IFIFB/11.DT)
Õigusteadus (AKOB/11.YK)
Humanitaarteadused (KKHB/11.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/11.YK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/12.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/11_1.YK)
Suhtekorraldus (KOSKB/11.FK)
Filmikunst (BFFVB/10.FK)
Ajalugu (AIAJB/00.HT)
Riigiteadused (RIRIB/00.YK)
Psühholoogia (PSPSB/00.LT)
space