Euroopa Liidu põhikursus (RIE6006.YK)
Õppeaine kood
RIE6006.YK
vana ainekood
RIE6006
Õppeaine nimetus eesti k
Euroopa Liidu põhikursus
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of European Union
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Selgitada Euroopa Liidu institutsioonide toimimist ja poliitikakujundamist. Õpetada analüüsima Euroopa Liidu poliitikaid ning erinevaid nende mõjutajaid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus algab Euroopa Liidu institutsioonide tutvustamisega ning vaatleb nende muudatusi erinevatel aegadel. Edasi vaatleme erinevaid EL poliitikaid ning arutame, kuidas erinevad riigid ja muud osapooled mõjutavad nende kujunemist ning mis on nende vahendid selleks. Ainet loetakse eesti keeles ning kahes rühmas: RI BA ja HÄK. Aine eesmärgid ja läbimisnõuded on samad, loengukorraldus erinev.
Rakvere Kolledži õppekorraldus erineb Tallinna omast.
Iseseisev töö
Kirjalik eksam toimub kursuse lõpus. Eksami olemus on fakti- ja analüütilised küsimused. Eksamist pikemalt juttu viimases loengus.
Referaat-kirjatöö on faktide uurimine ning analüüs ühel etteantud teemal. Teemad on üleval Moodle pesas koos juhistega ning tulevad arutlusele II loengus.
Õppeaine õpiväljundid
Tudeng teab Euroopa Liidu sündimist ja ajalugu, põhilisi sündmusi.
Tudeng tunneb Euroopa Liidu poliitikaid ja institutsioone ning oskab teadmisi kasutada.
Hindamismeetodid
Kirjalik eksam 70%
Referaat 30%
Õppejõud
Catlyn Kirna
Kohustuslik kirjandus
Kohustuslik kirjandus on eelkõige
Euroopa Liidu eestikeelne veebileht: http://europa.eu/index_et.htm
Lisaks erinevaid teemakohaseid materjale kursuse Moodle pesas.
John McCormick (2014). Understanding the European Union. A Concise Introduction. Houndmills, New York: PalgraveMacmillan.
Asenduskirjandus
Loenguid asendavad mitmed erinevad materjalid Moodle pesas. Mõningad raamatud (kättesaadaval ka mujal)
• Handbook on the European Union, 2007, Budapest
• Policy-making in the European Union, 2010 Oxford
• Euroopa Ühendamise Lugu, 2004, Tallinn
Lisaks Euroopa Liidu enda kodulehed.