Haridustehnoloogia koolis (IFI7224.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7224.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Haridustehnoloogia koolis
Õppeaine nimetus inglise k
Educational Technology in School
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
Kadri Mettis (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Ainekursuse eesmärgiks anda õpetaja digipädevused uue DigCompEDU mudeli alusel B1 tasemel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel saab õppija õpetaja digipädevused B1 tasemel sooritades iseseisvad ja rühmatööd – enda digipädevuste kaardistamine ja enesearengu jälgimine kursusel, kaks digitehnoloogiaga toetatud õpistsenaariumit koos õppijate rühma poolt loodud digivaraga, mida on katsetatud kas koolis või kursusel osalejate grupiga.

Kursuse praktiliste kontaktpäevad on järgmistel teemadel:
- Professionaalne eneseareng digitehnoloogiaga
- Õppijate digipädevsute arengu toetamine
- Digitaalselt toetatud õppimis ja õpetamispraktikad
- Digiõpivara loomine
- Digitaalselt toetatud hindamine
- Õppijate võimestamine digitehnoloogiaga

Kursuse kontakttunnid viiakse läbi arvutiklassis ja DTI riistavalaboris, milles katsetatakse innovaatilist ainealast tehnoloogiat ja tarkvara.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- analüüsib oma haridustehnoloogilisi pädevusi ja kavandab arenguvajadusi õpetaja digipädevuste raamistikust ja õpetaja kutsestandardi nõuetest lähtuvalt;
- teab, valib ja oskab käsitseda IKT vahendeid oma eriala õpetamisvaldkonnast lähtuvalt;
- hindab, kavandab, koostab ja jagab IKT vahendite abil digiõpivara;
- kavandab, koostab ja analüüsib kriitiliselt digitoega õpistsenaariume õppimise toetamiseks, õppijate võimestamiseks, hindamiseks ja õppijate digipädevuste arendamiseks;
- valib ja hindab IKT vahendeid professionaalseks enesearenguks, koostöö korraldamiseks kolleegide, õpilaste ja vanematega.
Õppejõud
Kadri Mettis
Lisainfo
Aine kuulub õpetaja, tase 7 valitava kompetentsi Digipedagoogika rakendamine omandamiseks õpingute käigus.
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Klassiõpetaja (KAKLI/22.HR)
Klassiõpetaja (KAKLI/21.HR)
Klassiõpetaja (KAKLI/20.HR)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/22.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/22.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/22.LT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/22.LT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/22.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/22.DT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/22.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/22.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/22.DT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/22.HR)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/21.HR)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/21.HT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/21.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/21.DT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/21.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/21.DT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/21.LT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/21.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/21.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/21.LT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/20.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/20.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/20.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/20.DT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/20.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/20.HR)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/20.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/20.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/20.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/19.LT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/19.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/19.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/19.DT)
Kutseõpetaja (KAKPM/19.HR)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/19.LT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/19.HR)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/19.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/19.DT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/19.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/19.LT)
space