Haridustehnoloogia koolis (IFI7224.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7224.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Haridustehnoloogia koolis
Õppeaine nimetus inglise k
Educational Technology in School
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Astrid Randoja (õpetamise keel: eesti keel)
Kadri Mettis (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Ainekursuse eesmärgiks anda õpetaja digipädevused uue DigCompEDU mudeli alusel B1 tasemel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus keskendub õpetaja digipädevuse arendamisele, kus õppija sooritab iseseisvad ja rühmatööd - digipädevuse kaardistamine ja enesearengu jälgimine ja tõendamine. Loob kaks digitehnoloogiaga rikastatud õpistsenaariumit, mida rakendatakse kas koolis või kursuse osalejatega.

Kursuse teemad: professionaalne eneseareng digitehnoloogiaga ja õpetaja digipädevus, õppijate digipädevuse arengu toetamine, digitaalselt toetatud õppimis- ja õpetamispraktikad, digivara loomine, digitaalselt toetatud hindamine ja õppijate võimestamine digitehnoloogiaga.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- analüüsib enda digipädevust ja kavandab arengueesmärgid vastavalt digipädevus raamistikust ja õpetaja kutsestandardist;
- teab, valib ja rakendab digitehnoloogiait oma eriala õpetamisvaldkonnast lähtuvalt;
- hindab, kavandab, koostab ja jagab digitehnoloogiate abil digiõpivara;
- kavandab, koostab ja analüüsib kriitiliselt digitoega õpistsenaariume õppimise toetamiseks, õppijate võimestamiseks, hindamiseks ja õppijate digipädevuse arendamiseks;
- valib ja hindab digitehnoloogiaid professionaalseks enesearengukss, koostöö korraldamiseks kolleegide, üliõpilaste ja vanematega.
Õppejõud
Kadri Mettis
Lisainfo
Aine kuulub õpetaja, tase 7 valitava kompetentsi Digipedagoogika rakendamine omandamiseks õpingute käigus.
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Klassiõpetaja (KAKLI/22.HR)
Klassiõpetaja (KAKLI/21.HR)
Klassiõpetaja (KAKLI/20.HR)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/22.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/22.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/22.LT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/22.LT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/22.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/22.DT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/22.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/22.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/22.DT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/22.HR)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/21.HR)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/21.HT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/21.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/21.DT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/21.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/21.DT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/21.LT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/21.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/21.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/21.LT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/20.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/20.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/20.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/20.DT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/20.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/20.HR)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/20.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/20.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/20.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/19.LT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/19.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/19.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/19.DT)
Kutseõpetaja (KAKPM/19.HR)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/19.LT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/19.HR)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/19.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/19.DT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/19.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/19.LT)
space