Õpianalüütika – andmed õppimise ja õpetamise toetamisel (KAT7048.HR)
space
Õppeaine kood
KAT7048.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õpianalüütika – andmed õppimise ja õpetamise toetamisel
Õppeaine nimetus inglise k
Learning Analytics – Data to Support Learnng and Teaching
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on anda ülevaade õpianalüütikast ja selle rakendamisvõimalustest ning toetada üliõpilaste esmaseid oskusi kavandada ja rakendada õpianalüütikat.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Uuriv õppija ja õpetaja. Muutuste juhtimine. Õpianalüütika teoreetilised raamistikud ja uurimissuunad. Õpianalüütika trendid ja rakendusvõimalused koolis, kõrgkoolis, töökohal õppe kontekstis. Õpianalüütika võimalused õppimise ja õpetamise analüüsimisel ja parendamisel. Andmete kogumise, analüüsi, visualiseerimise ja tõlgendamise võimalused ning meetodid. Eetilisus ja privaatsus õpianalüütika rakendamisel. Õpianalüütika tehnilised lahendused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet õpianalüütika põhimõistetest ning teoreetilistest lähenemistest;
- püstitab õpianalüütika rakendamsiega lahendatavaid uurimisküsimusi ning valib nende lahendamiseks sobivad meetodid;
- kasutab õpianalüütika tehnilisi lahendusi erinevat tüüpi info kogumisel, analüüsimisel ning tõlgendamisel.
Õppejõud
Kairit Tammets, PhD
Lisainfo
Aine kuulub õpetaja, tase 7 valitava kompetentsi Digipedagoogika rakendamine omandamiseks õpingute käigus.

Alushariduse pedagoogi erialal on eeldusaineks KAI7020.HR
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Klassiõpetaja (KAKLI/22.HR)
Klassiõpetaja (KAKLI/21.HR)
Klassiõpetaja (KAKLI/20.HR)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/22.HR)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/22.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/22.LT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/22.LT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/22.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/22.DT)
Alushariduse pedagoog (KAALM/22.HR)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/22.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/22.HT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/22.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/22.DT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/21.HR)
Alushariduse pedagoog (KAALM/21.HR)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/21.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/21.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/21.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/21.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/21.DT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/21.LT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/21.LT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/21.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/21.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/20.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/20.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/20.LT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/20.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/20.DT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/20.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/20.HR)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/20.HT)
Alushariduse pedagoog (KAALM/20.HR)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/20.HT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/19.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/19.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/19.DT)
Kutseõpetaja (KAKPM/19.HR)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/19.LT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/19.LT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/19.HR)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/19.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/19.DT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/19.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/19.LT)
space