Haridustehnoloogiline meeskonnatöö ning digiinnovatsiooni juhtimine haridusasutuses (KAT7047.HR)
space
Õppeaine kood
KAT7047.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Haridustehnoloogiline meeskonnatöö ning digiinnovatsiooni juhtimine haridusasutuses
Õppeaine nimetus inglise k
Teamwork in Educational Technology and Management of Digital Innovation in Schools
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on toetada õpetaja oskust nõustada kolleege ja õppijaid haridustehnoloogilistes küsimustes ning planeerida digivaldkonna arengut koolis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tehnoloogia valdkonna arengusuunad. Organisatsiooni digitaristu analüüs, võimalused digitaristu soetamiseks ja haldamiseks. IKT eelarve. Digiarengukava olemus, loomine ja põhimõtted, arengukavade analüüs. Valdkonna projektide kavandamine, juhtimine ja elluviimine. Nõustamistehnikad. Meeskonnatöö. Sisekoolituste kavandamine ja läbiviimine. Juhendite ja õppematerjalide kvaliteet ja loomine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- analüüsib tehnoloogia rolli ja võimalusi oma organisatsioonis;
- nõustab erinevaid meetodeid (juhendmaterjalid, koolitused, individuaalne nõustamine jne) kasutades kolleege digivahendite rakendamisel.
Õppejõud
Kaire Kollom, MA, MSc
Lisainfo
Aine kuulub õpetaja, tase 7 valitava kompetentsi Digipedagoogika rakendamine omandamiseks õpingute käigus.

Alushariduse pedagoogi erialal on eeldusaineks KAI7020.HR
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Klassiõpetaja (KAKLI/22.HR)
Klassiõpetaja (KAKLI/21.HR)
Klassiõpetaja (KAKLI/20.HR)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/22.HR)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/22.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/22.LT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/22.LT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/22.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/22.DT)
Alushariduse pedagoog (KAALM/22.HR)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/22.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/22.HT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/22.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/22.DT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/21.HR)
Alushariduse pedagoog (KAALM/21.HR)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/21.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/21.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/21.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/21.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/21.DT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/21.LT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/21.LT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/21.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/21.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/20.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/20.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/20.LT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/20.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/20.DT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/20.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/20.HR)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/20.HT)
Alushariduse pedagoog (KAALM/20.HR)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/20.HT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/19.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/19.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/19.DT)
Kutseõpetaja (KAKPM/19.HR)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/19.LT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/19.LT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/19.HR)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/19.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/19.DT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/19.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/19.LT)
space