Eesti teaduskeel ja terminoloogia (EKE8007.HT)
space
Õppeaine kood
EKE8007.HT
vana ainekood
EKE8007
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti teaduskeel ja terminoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Academic Estonian and Terminology
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused esitada teadustekstis oma mõttekäike selgelt ja täpselt, mh eritledes oskuskeeletarvitust, ning analüüsida ja kasutada erialasõnastikke ja terminiloendeid. Anda ülevaade terminoloogia põhimõistetest ja suundumustest mõne teadusvaldkonna terminivara näitel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eesti teaduskeel kui tunnetus- ja mõtlemisvahend, teadustekst kui tekstiliik. Teaduskeele tunnused. Teadusteksti struktuur. Mõistemääratlused ja terminitarvitus, sh võõrkeelsete terminite vastendamine. Uurimismetoodika, -ainese ja -tulemuste analüüs ning esitus selge lausestusega sidusa ja ladusalt loetava tekstina. Loengutega kaasnevad seminarid ja iseseisev töö.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab koostada ladusaid erialaseid teadustekste, kasutada kriitiliselt keeleallikaid;
- tunneb oskuskeele toimimispõhimõtteid, oskab süsteemselt kasutada otstarbekaid termineid oma eriala teadustekstis, tal on läbimõeldud seisukoht oskuskeele toimimispõhimõtteist;
- mõistab terminoloogia probleemistikku, on võimeline analüüsima terminikasutuse otstarbekust, leiab vastuseid asjakohaseist keele- ja terminiallikaist, kaitseb oma seisukohti;
Õppejõud
Peep Nemvalts
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/24.LT)
Psühholoogia (PSPSD/24.LT)
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud (BFMAD/24.FK)
Lingvistika (EKLND/24.HT)
Sotsioloogia (RASLD/24.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/23.DT)
Psühholoogia (PSPSD/23.LT)
Sotsioloogia (RASLD/23.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/23.HR)
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud (BFMAD/23.FK)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/23.LT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/24.HT)
Ajalugu (AIAJD/24.HT)
Lingvistika (EKLND/23.HT)
Ajalugu (AIAJD/23.HT)
Demograafia (DIDD/23.YK)
Kultuuride uuringud (HIKUD/23.HT)
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud (BFMAD/22.FK)
Demograafia (DIDD/22.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/22.HR)
Sotsioloogia (RASLD/22.YK)
Ajalugu (AIAJD/22.HT)
Lingvistika (EKLND/22.HT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/22.DT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/22.HT)
Ajalugu (AIAJD/21.HT)
Lingvistika (EKLND/21.HT)
Kasvatusteadused (KAKTD/21.HR)
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud (BFMAD/21.FK)
Kultuuride uuringud (HIKUD/21.HT)
Sotsioloogia (RASLD/21.YK)
Demograafia (DIDD/21.YK)
Psühholoogia (PSPSD/21.LT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/21.DT)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/21.LT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/20.DT)
Demograafia (DIDD/20.YK)
Psühholoogia (PSPSD/20.LT)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/20.LT)
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud (BFMAD/20.FK)
Ajalugu (AIAJD/20.HT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/20.HT)
Lingvistika (EKLND/20.HT)
Ökoloogia (MLECD/20.LT)
Analüütiline biokeemia (MLBKD/20.LT)
Sotsioloogia (RASLD/20.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/20.HR)
Ökoloogia (MLECD/19.LT)
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud (BFMAD/19.FK)
Sotsioloogia (RASLD/19.YK)
Psühholoogia (PSPSD/19.LT)
Analüütiline biokeemia (MLBKD/19.LT)
Demograafia (DIDD/19.YK)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/19.LT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/19.HT)
Lingvistika (EKLND/19.HT)
Kasvatusteadused (KAKTD/19.HR)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/19.DT)
Ajalugu (AIAJD/19.HT)
Demograafia (DIDD/18.YK)
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud (BFMAD/18.FK)
Kasvatusteadused (KAKTD/18.HR)
Psühholoogia (PSPSD/18.LT)
Lingvistika (EKLND/18.HT)
Analüütiline biokeemia (MLBKD/18.LT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/18.DT)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/18.LT)
Ajalugu (AIAJD/18.HT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/18.HT)
Sotsioloogia (RASLD/18.YK)
Ökoloogia (MLECD/18.LT)
Füüsika (MLFD/18.LT)
Sotsioloogia (RASLD/17.YK)
Füüsika (MLFD/17.LT)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/17.LT)
Demograafia (DIDD/17.YK)
Kultuuride uuringud (HIKUD/17.HT)
Ajalugu (AIAJD/17.HT)
Analüütiline biokeemia (MLBKD/17.LT)
Psühholoogia (PSPSD/17.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/17.HR)
Ökoloogia (MLECD/17.LT)
Lingvistika (EKLND/17.HT)
Demograafia (DIDD/16.YK)
Sotsioloogia (RASLD/16.YK)
Lingvistika (EKLND/16.HT)
Füüsika (MLFD/16.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/16.HR)
Analüütiline biokeemia (MLBKD/16.LT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/16.HT)
Ajalugu (AIAJD/16.HT)
Ökoloogia (MLECD/16.LT)
Psühholoogia (PSPSD/16.LT)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/16.LT)
Kultuuride uuringud (EKKUD/15.HT)
Ajalugu (AIAJD/15.HT)
Demograafia (DIDD/15.YK)
Kultuuride uuringud (HIKUD/15.HT)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/15.YK)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (KOIND/14.FK)
Kultuuride uuringud (GRKUD/14.HT)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (ININD/14.DT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/14.HT)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/14.YK)
Füüsika (MLFD/14.LT)
Kultuuride uuringud (SKKUD/14.HT)
Ajalugu (AIAJD/14.HT)
Kultuuride uuringud (EKKUD/14.HT)
Demograafia (DIDD/14.YK)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (KOIND/13.FK)
Demograafia (DIDD/13.YK)
Füüsika (MLFD/13.LT)
Kultuuride uuringud (GRKUD/13.HT)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/13.YK)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (ININD/13.DT)
Kultuuride uuringud (SKKUD/13.HT)
Ajalugu (AIAJD/13.HT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/13.HT)
Kultuuride uuringud (EKKUD/13.HT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/12.HT)
Kultuuride uuringud (SKKUD/12.HT)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (ININD/12.DT)
Ajalugu (AIAJD/12.HT)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/12.YK)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (KOIND/12.FK)
Sotsiaaltöö (STSTD/12.YK)
Demograafia (DIDD/12.YK)
Füüsika (MLFD/12.LT)
Ökoloogia (MLECD/11.LT)
Ökoloogia (MLECD/10.LT)
space