Psühholoogia
space
Õppekava kood
PSPSD.LT
Õppekava juht
Katrin Kullasepp
HTMi õppekava kood
80548
versiooni kood
PSPSD/23.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Psühholoogia
Õppekava nimetus i.k.
Psychology
Õppetöö keel
eesti keel, inglise keel
Õppetase
doktoriõpe
doktoriõppe valdkond
Sotsiaalteadused
Maht (EAP)
240
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
Õppekavagrupp
psühholoogia
Õppekavarühm
Psühholoogia
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
8
Juurdepääsu tingimused
- Magistrikraad psühholoogias või sellele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
filosoofiadoktor (psühholoogia)
Õppekava eesmärgid
- Luua eeldused kõrgeima teadusliku kvalifikatsiooni omandamiseks psühholoogias; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- teab psühholoogia uusimaid teoreetilisi käsitlusi ja uurimissuundi, omab põhjalikke teadmisi doktoritöös uuritavas ainevaldkonnas Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus ning kaitsma doktoritöö (240 ainepunkti, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
24.0
Erialaained
36.0
Lõputöö
180.0
Kokku
240.0
space
space
space
space