Praktiline matemaatika (MLM6106.DT)
Õppeaine kood
MLM6106.DT
vana ainekood
MLM6106
Õppeaine nimetus eesti k
Praktiline matemaatika
Õppeaine nimetus inglise k
Mathematics in Practice
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
52
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Tähtsamate matemaatiliste meetodite tutvustamine majandus-, sotsiaal- ja loodusteadustes.


Õppeaine sisu lühikirjeldus
Andmete tabelid, graafikud, sõltuvused. Raha nüüdisväärtus, juurdemaksuga säästmine. Võrrandid ja maatriksarvutus. Majanduse Leontiefi mudel. Eksponentsiaalse ja logistilise kasvu seadus. Ühe ja kahe muutujaga optimeerimine majanduses. Katseandmete töötlemine vähimruutude meetodil. Lineaarse planeerimise ülesanne. Statistiline tõenäosus. Normaaljaotusega juhuslikud suurused.
Iseseisev töö
Iseseisev töö seisneb loengumaterjali läbitöötamises ja koduülesannete lahendamises.
Õppeaine õpiväljundid
Teab ja tunneb majandus-, loodus- ja sotsiaalteadustes kasutatavaid matemaatilisis mõisteid. Oskab kasutada kursuses käsitletud meetodeid.


Hindamismeetodid
Kodu- ja kontrolltööd, arvestus.

Õppejõud
lektor Jüri Kurvits
Kohustuslik kirjandus
J. Curwin, R. Slater. (1995, 2000). Quantitative Methods for Business Decisions. Chapman&Hall.
Hoffmann, L. D.; Bradley, G. L. (2007) Calculus. For Business, Economics, and the Social and Life Sciences. 9th Ed., McGraw Hill.
Asenduskirjandus
J. Curwin, R. Slater. (1995, 2000). Quantitative Methods for Business Decisions. Chapman&Hall.
Hoffmann, L. D.; Bradley, G. L. (2007) Calculus. For Business, Economics, and the Social and Life Sciences. 9th Ed., McGraw Hill.