Praktiline matemaatika (MLM6106.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6106.DT
vana ainekood
MLM6106
Õppeaine nimetus eesti k
Praktiline matemaatika
Õppeaine nimetus inglise k
Mathematics in Practice
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Jüri Kurvits (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tähtsamate matemaatiliste meetodite tutvustamine majandus-, sotsiaal- ja loodusteadustes.


Õppeaine sisu lühikirjeldus
Andmete tabelid, graafikud, sõltuvused. Raha nüüdisväärtus, juurdemaksuga säästmine. Võrrandid ja maatriksarvutus. Majanduse Leontiefi mudel. Eksponentsiaalse ja logistilise kasvu seadus. Ühe ja kahe muutujaga optimeerimine majanduses. Katseandmete töötlemine vähimruutude meetodil. Lineaarse planeerimise ülesanne. Statistiline tõenäosus. Normaaljaotusega juhuslikud suurused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ja tunneb majandus-, loodus- ja sotsiaalteadustes kasutatavaid matemaatilisis mõisteid;
- oskab kasutada kursuses käsitletud meetodeid.
Õppejõud
lektor Jüri Kurvits
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Informaatika (IFIFB/24.DT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/24.HK)
Informaatika (IFIFB/23.DT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/23.HK)
Informaatika (IFIFB/22.DT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/22.HK)
Rakendusinformaatika (HKIFR/21.HK)
Informaatika (IFIFB/21.DT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/20.HK)
Rootsi filoloogia (GRR3B/20)
Informaatika (IFIFB/20.DT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/19.HK)
Informaatika (IFIFB/19.DT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/18.HK)
Informaatika (IFIFB/18.DT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/17.HK)
Informaatika (IFIFB/17.DT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/16.HK)
Informaatika (IFIFB/15.DT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/15.LT)
Psühholoogia (PSPSB/15.LT)
Filosoofia (HIFIB/15.HT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/15.DT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/15.HK)
Töö- ja tehnoloogiaõpetus (KUTTB/15.LT)
Ajalugu (AIAJB/15.HT)
Ajalugu (AIAJB/14.HT)
Psühholoogia (PSPSB/14.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/14.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/14.DT)
Filosoofia (HIFIB/14.HT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/14.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/15.LT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/14.HK)
Informaatika (IFIFB/14.DT)
Ajalugu (AIAJB/13.HT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/13.HK)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/13.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/13.DT)
Informaatika (IFIFB/13.DT)
Psühholoogia (PSPSB/13.LT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/13.LT)
Filosoofia (HIFIB/13.HT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/12.LT)
Ajalugu (AIAJB/12.HT)
Filosoofia (HIFIB/12.HT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/12.DT)
Informaatika (IFIFB/12.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/12.LT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/12.HK)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/11.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/11.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/10.LT)
Filmikunst (BFFVB/10.FK)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/10.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/09.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/09.DT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/08.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/08.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/00.LT)
space