Eesti keele kirjalik väljendusoskus (EKE7043.HT)
space
Õppeaine kood
EKE7043.HT
vana ainekood
EKE7043
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keele kirjalik väljendusoskus
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Writing Skills
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Eesmärk on arendada üliõpilastes oskust väljendada end kirjalikest tekstides veatult ja korrektselt.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tekst ja selle vormilised tunnused. Tekstisidusus ja lausetevahelised viitesuhted. Tekstistrateegia ja temaatika. Teksti struktuur ja materjali järjestamine. Tekstide tüübid suhtluseesmärgi järgi: kirjeldav, jutustav, eritlev, põhjendav ja juhendav tekstitüüp. Tekstide liigid kultuuris väljakujunenud keelekasutustavade järgi: ilukirjanduskeel ja tarbekeel; ajakirjanduskeel, erialakeel ja argikeel.
Kõige sagedasemad kirjaliku väljendusoskuse probleemid: sagedased õigekirjavead (nt numbrite ja lühendite õigekiri, suur ja väike algustäht) ja stiilieksimused. Lause ehitus ja pikkus, lauseosade sidumine, tõlgitud teksti mõju eestikeelsele tekstile. Keelealased abimaterjalid ja nende kasutamine: reeglikogumikud, sõnastikud, elektroonilised andmebaasid, keelenõuanne.
Tarbetekst ja selle keelelised tunnused. Loetavus ja mõistetavus, terviklikkus ja sidusus. Lauseehitus ja sõnavalik, sõnajärg.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab end korrektselt kirjalikult väljendada;
- valdab ametikirja vormi- ja keelenõudeid;
- oskab kasutada keelealaseid abimaterjale.
Õppejõud
lekt Annika Hussar
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Sotsiaaltöö (STSTM/15.YK)
Kirjandusteadus (EKKTM/15.HT)
Kirjalik tõlge (GRTKM/15.HT)
Ajalugu (AIAJM/15.HT)
Suuline tõlge (GRTSM/15.HT)
Psühholoogia (PSPSM/15.LT)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM/15.HT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/15.DT)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/15.LT)
Noorsootöö korraldus (TPNM/15.HR)
Õigusteadus (AKOM/15.YK)
Kommunikatsioon (KOKOM/15.FK)
Televisioon: režii, toimetamine ja tootmine (BFTVM/15.FK)
Haridustehnoloogia (IFHTM/15.DT)
Filosoofia (HIFIM/15.HT)
Sotsioloogia (RASLM/15.YK)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (STSPM/15.YK)
Klassiõpetaja (KAKLI/11.HR)
Suuline tõlge (GRTSM/14.HT)
Psühholoogia (PSPSM/14.LT)
Kirjalik tõlge (GRTKM/14.HT)
Sotsioloogia (RASLM/14.YK)
Matemaatika (MLMM/14.DT)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/14.LT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/14.DT)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (STSPM/14.YK)
Haridustehnoloogia (IFHTM/14.DT)
Kirjandusteadus (EKKTM/14.HT)
Ajalugu (AIAJM/14.HT)
Filosoofia (HIFIM/14.HT)
Sotsiaaltöö (STSTM/14.YK)
Õigusteadus (AKOM/14.YK)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM/14.HT)
Keeletoimetaja (EKKLM/14.HT)
Kommunikatsioon (KOKOM/14.FK)
Klassiõpetaja (HKKL/11.HR)
Klassiõpetaja (KAKLI/10.HR)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/13.DT)
Keeletoimetaja (EKKLM/13.HT)
Kirjandusteadus (EKKTM/13.HT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/13.DT)
Sotsiaaltöö (STSTM/13.YK)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM/13.HT)
Õigusteadus (AKOM/13.YK)
Germaani filoloogia (GRS2M/13.HT)
Matemaatika (MLMM/13.DT)
Kirjalik tõlge (GRTKM/13.HT)
Klassiõpetaja (HKKL/10.HR)
Filmikunst (BFFVM/13.FK)
Ajalugu (AIAJM/13.HT)
Sotsioloogia (RASLM/13.YK)
Kommunikatsioon (KOKOM/13.FK)
Suuline tõlge (GRTSM/13.HT)
Psühholoogia (PSPSM/13.LT)
Filosoofia (HIFIM/13.HT)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (STSPM/13.YK)
Kirjandusteadus (EKKTM/12.HT)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM/12.HT)
Kirjalik tõlge (GRTKM/12.HT)
Filosoofia (HIFIM/12.HT)
Klassiõpetaja (HKKL/09.HR)
Sotsiaaltöö (STSTM/12.YK)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (STSPM/12.YK)
Rakenduslik sotsiaaltöö (STRSM/12.YK)
Kommunikatsioon (EKKOM/12.FK)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/12.DT)
Õigusteadus (AKOM/12.YK)
Matemaatika (MLMM/12.DT)
Suuline tõlge (GRTSM/12.HT)
Sotsioloogia (RASLM/12.YK)
Kunstiteraapiad (KUKTM/12.LT)
Psühholoogia (PSPSM/12.LT)
Germaani filoloogia (GRS2M/12.HT)
Ajalugu (AIAJM/12.HT)
Psühholoogia (PSPSM/12-2.LT)
Psühholoogia (PSPSM/12-3.LT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/12.DT)
Keeletoimetaja (EKKLM/12.HT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/11.DT)
Klassiõpetaja (HKKL/08.HR)
Alushariduse pedagoog (KAALM/11.HR)
Hariduse juhtimine (KAHJM/11.HR)
Andragoogika (KAANM/11.HR)
Kirjandusteadus (EKKTM/11.HT)
Eripedagoogika (KAEPM/11.HR)
Keeletoimetaja (EKKLM/11E.HT)
Keskkonnakorraldus (MLKSM/11.LT)
Reklaam ja imagoloogia (KORMM/12.FK)
Koreograafia (KUKOM/11.FK)
Maastike ökoloogia (MLGM/11.LT)
Kasvatusteadused (KAKTM/11.HR)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM/11.HT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/11.DT)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/11.LT)
Kommunikatsioonijuhtimine (KOKJM/11.FK)
Keeletoimetaja (EKKLM/11T.HT)
Keeletoimetaja (EKKLM/10.HT)
Kasvatusteadused (KAKTM/10.HR)
Klassiõpetaja (HKKL/07.HR)
Kasvatusteadused (KAKTM/09.HR)
Haridustehnoloogia (IFHTM/10.DT)
Keskkonnakorraldus (MLKSM/10.LT)
Maastike ökoloogia (MLGM/10.LT)
Hariduse juhtimine (KAHJM/10.HR)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/10.DT)
Kirjandusteadus (EKKTM/10.HT)
Alushariduse pedagoog (KAALM/10.HR)
Andragoogika (KAANM/10.HR)
Eripedagoogika (KAEPM/10.HR)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM/10.HT)
Keskkonnakorraldus (MLKSM/09.LT)
Maastike ökoloogia (MLGM/09.LT)
Klassiõpetaja (HKKL/06.HR)
Hariduse juhtimine (KAHJM/08.HR)
Kasvatusteadused (KAKTM/08.HR)
Klassiõpetaja (HKKL/05/1.HR)
Keskkonnakorraldus (MLKSM/05.LT)
Hariduse juhtimine (KAHJM/04.HR)
Eesti filoloogia (EKEB/00.HT)
space