Välispraktika (DTI7001.DT)
Õppeaine kood
DTI7001.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Välispraktika
Õppeaine nimetus inglise k
Traineeship Abroad
Õppeaine maht EAP
9.0
Orienteeruv kontakttundide maht
6
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Välispraktika eesmärgiks on luua võimalused ülikoolis omandatud teadmiste ja oskuste rakendamiseks töökeskkonnas läbi rahvusvahelise kogemuse ning luua eeldused iseseisvaks erialaseks täiendamiseks
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Praktika sooritamine välismaal eeldab võõrkeele oskust.
Välispraktikat on võimalik sooritada erinevat tüüpi avalikes- ja erasektori asutustes. Välispraktika eesmärgid, tegevused ja planeeritud tulemused lepivad tudeng, praktika juhendaja ülikoolist ning praktika organisatsioon kokku.
Iseseisev töö
Erialane töö juhendaja juhendamisel, võõrkeeleoskuse arendamine, praktika ajaveebi pidamine, praktika aruanne ja selle suuline esitus.
Õppeaine õpiväljundid
Välispraktika läbinud üliõpilane:
- oskab rakendada õpitud teadmisi praktikas;
- suudab ennast iseseisvalt erialaselt ja tööalaselt täiendada;
- arendab võõrkeeleoskust ning sallivust hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse.
Hindamismeetodid
Arvestuse saamiseks on vaja esitada kirjalik praktika aruanne, seda suuliselt esitleda ning diskuteerida insituudipoolse praktikajuhendajaga.
Õppejõud
Hans Põldoja
Kohustuslik kirjandus
Allikad üliõpilase valikul vastavalt praktikaülesannete lahendamisele.
Asenduskirjandus
Ainekursus pole läbitav asenduskirjandusega.