Välispraktika (DTI7001.DT)
Õppeaine kood
DTI7001.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Välispraktika
Õppeaine nimetus inglise k
Traineeship Abroad
Õppeaine maht EAP
9.0
Orienteeruv kontakttundide maht
6
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Välispraktika eesmärgiks on luua võimalused ülikoolis omandatud teadmiste ja oskuste rakendamiseks töökeskkonnas läbi rahvusvahelise kogemuse ning luua eeldused iseseisvaks erialaseks täiendamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Välispraktikat on võimalik sooritada erinevat tüüpi avalikes- ja erasektori asutustes. Välispraktika eesmärgid, tegevused ja planeeritud tulemused lepivad tudeng, praktika juhendaja ülikoolist ning praktika organisatsioon kokku.

Praktika sooritamine välismaal eeldab võõrkeele oskust. Välispraktika tuleb läbida välismaal. Välisüliõpilased ei saa sooritada välispraktikat oma päritoluriigis.

Täpsemad nõuded välispraktikale sõltuvad üliõpilase õppekava praktika aine sisust ja hindamismeetoditest.
Iseseisev töö
Erialane töö juhendaja juhendamisel, võõrkeeleoskuse arendamine, praktikapäeviku pidamine, praktika aruanne ja selle suuline esitus.
Õppeaine õpiväljundid
Välispraktika läbinud üliõpilane:
- oskab rakendada õpitud teadmisi praktikas;
- suudab ennast iseseisvalt erialaselt ja tööalaselt täiendada;
- arendab võõrkeeleoskust ning sallivust hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse.
Hindamismeetodid
Arvestuse saamiseks on vaja esitada kirjalik praktika aruanne, seda suuliselt esitleda ning diskuteerida insituudipoolse praktikajuhendajaga.
Õppejõud
Hans Põldoja
Asenduskirjandus
Ainekursus pole läbitav asenduskirjandusega.