Õiguse alused (AKJ6041.YK)
space
Õppeaine kood
AKJ6041.YK
vana ainekood
AKJ6041
Õppeaine nimetus eesti k
Õiguse alused
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of Law
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
¤ Tutvustada õiguse ja õigusteaduse põhiteemasid ja –mõisteid ning Euroopa Liidu ja Eesti õigussüsteemi;
¤ kujundada arusaam, kuidas määrata kindlaks ja omandada igale inimesele ning äri- ja kutsetegevuses vajalikud õigusalased teadmised ja oskused;
¤ kujundada esmane võimekus õigusküsimustes orienteerumiseks ja nendele lahenduste leidmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus algab õiguse olemuse ja ajaloo tutvustusega ning käsitleb seejärel Eesti õigussüsteemi ja -korraldust õigusharude kaupa. Aine raames käsitletakse alljärgmisi teemasid:

Õiguse olemus ja tekkelugu ning roll tänapäeval, õiguse süsteem ja allikad. Maailma õigussüsteemid. Eesti õigussüsteem, selle kujunemise ajalugu, koht maailma õigussüsteemis. Eesti õigussüsteemi seos Euroopa Liidu õigussüsteemiga ja arengusuunad. Õiguse mõistmiseks ja rakendamiseks vajalikud põhimõtted, mõisted, teooriad ja meetodid. Õigusteaduse riigikäsitlus, õigusriik ja võimude lahusus. Avaliku ja eraõiguse üldised põhimõtted. Era- ja avaliku õiguse harude ja oluliste instituutide iseloomustus, sh rahvusvaheline ning riigi- ja haldusõigus, karistus- ja menetlusõigus; tsiviilõigus ning kaubandus- ja majandusõigus (tsiviilseadustiku üldosa seaduse, asjaõiguse, perekonna- ja pärimisõiguse, võlaõiguse, tööõigus, äriühinguõiguse ning intellektuaalset omandit ja ettevõtlust reguleerivad õigusaktid).

Vaidluste kohtulik ja kohtuväline lahendamine. Õiguskaitse korraldus. Õigusalaste teadmiste vajalikkus ja sisu tavainimesele ja kutsealases tegevuses. Õigusalaste teadmiste omandamise allikad ja võimalused. Õigusharidus Eestis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb õiguse ja selle rakendamise põhimõtteid ja põhimõisteid;
- tunneb õiguse rolli ühiskonnas;
- tunneb Eesti õigussüsteemi, selle põhilisi õigusharusid, nende õigusliku reguleerimise objekti ja meetodeid, olulisemaid õigusallikaid ning Eesti õigussüsteemi seost Euroopa Liidu õigusega;
- oskab leida vajalikku teavet ja lahendada lihtsamaid õigusalaseid küsimusi;
- oskab kujundada õigusalase õppega seotud valikuid.
Õppejõud
eesti keeles: Aare Kruuser; inglise keeles: T. Kotkas; 2012/13 õa M. Kiikeri; 2013/14: W.L. Burns
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Suhtekorraldus (KOSKB/15.FK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/15.LT)
Filosoofia (HIFIB/15.HT)
Õigusteadus (AKLB/15.YK)
Ajalugu (AIAJB/15.HT)
Õigusteadus (AKOB/15.YK)
Psühholoogia (PSPSB/15.LT)
Informaatika (IFIFB/15.DT)
Riigiteadused (RIRIB/15.YK)
Ajakirjandus (KOAB/15.FK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/15.YK)
Infoteadus (INITB/15.DT)
Sotsioloogia (RASLB/15.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/15.YK)
Psühholoogia (PSPSB/14.LT)
Õigusteadus (AKLB/14.YK)
Sotsioloogia (RASLB/14.YK)
Ajalugu (AIAJB/14.HT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/14.LT)
Suhtekorraldus (KOSKB/14.FK)
Filosoofia (HIFIB/14.HT)
Õigusteadus (AKOB/14.YK)
Infoteadus (INITB/14.DT)
Informaatika (IFIFB/14.DT)
Haldus- ja ärikorraldus (RKHKB/14.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/14.YK)
Ajakirjandus (KOAB/14.FK)
Sotsiaaltöö (STSTB/14.YK)
Riigiteadused (RIRIB/14.YK)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/13.LT)
Õigusteadus (AKOB/13.YK)
Informaatika (IFIFB/13.DT)
Õigusteadus (AKLB/13.YK)
Psühholoogia (PSPSB/13.LT)
Filosoofia (HIFIB/13.HT)
Riigiteadused (RIRIB/13.YK)
Sotsioloogia (RASLB/13.YK)
Ajalugu (AIAJB/13.HT)
Ajakirjandus (KOAB/13.FK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/13.YK)
Infoteadus (INITB/13.DT)
Suhtekorraldus (KOSKB/13.FK)
Haldus- ja ärikorraldus (RKHKB/13.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/13.LT)
Sotsiaaltöö (STSTB/13.YK)
Õigusteadus (AKLB/12.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/12_1.YK)
Ajakirjandus (KOAB/12.FK)
Õigusteadus ja juhtimine (AKJB/12.YK)
Filosoofia (HIFIB/12.HT)
Psühholoogia (PSPSB/12.LT)
Sotsioloogia (RASLB/12.YK)
Infoteadus (INITB/12.DT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/12.LT)
Informaatika (IFIFB/12.DT)
Sotsiaaltöö (STSTB/12.YK)
Kunstiteraapiad (KUKTB/12.LT)
Õigusteadus (AKOB/12.YK)
Suhtekorraldus (KOSKB/12.FK)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/12.LT)
Liiklusohutus (HKLOR/12.HK)
Riigiteadused (RIRIB/12.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/12.YK)
Ajalugu (AIAJB/12.HT)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/12.HT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/11.LT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/11_2.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RKHKB/11.YK)
Õigusteadus (AKOB/11.YK)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/11.LT)
Infoteadus (INITB/11.DT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/11.YK)
Liiklusohutus (HKLOR/11.HK)
Koreograafia (KUKOB/11.FK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/11.YK)
Turundus (AKMRB/12.YK)
Ajalugu (AIAJB/11.HT)
Riigiteadused (RIRIB/11.YK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/12.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/11-1.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/11_1.YK)
Humanitaarteadused (KKHB/11.HT)
Turundus (AKMRB/11.YK)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/10.LT)
Ajalugu (AIAJB/10.HT)
Filmikunst (BFFVB/10.FK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/11.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/05.HT)
Riigiteadused (RIRIB/00.YK)
Ajalugu (AIAJB/00.HT)
Psühholoogia (PSPSB/00.LT)
space