Master´s Thesis Seminar II
Course code
IFI7066.DT
old course code
IFI7066
Course title in Estonian
Magistritöö seminar II
Course title in English
Master´s Thesis Seminar II
ECTS credits
3.0
approximate amount of contact lessons
16
Teaching semester
spring
Assessment form
assessment
lecturer of 2019/2020  Autumn semester
õppejõud on määramata
lecturer of 2019/2020  Spring semester
lecturer not assigned
Teacher
Kairit Tammets, Hans Põldoja, Peeter Normak
Study literature
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2005). Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina;
Digitehnoloogiate instituut. (2016). Dokumendid ja juhendid. Loetud aadressil http://www.tlu.ee/et/Digitehnoloogiate­instituut/Oppetoo/Dokumendid
Replacement literature
Määratletakse magistritöö juhendaja poolt vastavalt magistritöö teemale.