Ühiskonna uurimine ja analüüs (RAS6010.YK)
space
Õppeaine kood
RAS6010.YK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Ühiskonna uurimine ja analüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Study and Analysis of Society
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ellu Saar (õpetamise keel: eesti keel)
Triin Roosalu (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
- Ühiskonna analüüsi eesmärkide ja selleks kasutatavate sotsioloogia põhimõistete, teoreetiliste lähemiste ja valdkondade omandamine;

- Ühiskondlike protsesside ja inimeste personaalsete biograafiate vaheliste (sh üliõpilase enda ühiskondliku positsiooni mõistmiseks vajalike) seoste loomise oskuse kujundamine;

- Ühiskonna uurimiseks kasutatavate meetodite aluste omandamine;

- Sotsioloogia kui ühiskonna uurimise distsipliini mitmetahulisuse mõistmine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ühiskonna uurimine ja analüüs põhineb eelkõige sotsioloogia distsipliinil, et võimaldada üliüpilasel:

- mõista ühiskonna uurimise vajalikkust

- omandada ühiskonna uurimiseks vajalik erialane terminoloogia

- tutvuda teoreetiliste raamistikega, mis ühiskonna analüüsi võimaldavad

- mõista kaasaegses ühiskonnas oluliste uuringute peamisi valdkondi

- omandada ettekujutus ühiskonna uurimiseks vajalike kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite alustest

- harjutada sotsioloogilist argumentatsiooni kirjalikes tekstides ja suulises kõnes
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab sotsioloogias käsitletavaid ühiskonnaelu valdkondi, nende käsitlustega seotud põhimõisteid ja olulisemaid sotsioloogilisi teooriaid;
- suudab eristada käsitletud mõisteid ja teooriaid üksteisest ja nendega mitte seotud teabest, oskab neid seostada tegeliku ühiskondliku elu nähtuste ja protsessidega.
Õppejõud
Karmo Kroos
space