Ühiskonna uurimine ja analüüs (RAS6010.YK)
space
Õppeaine kood
RAS6010.YK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Ühiskonna uurimine ja analüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Study and Analysis of Society
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
- Ühiskonna analüüsi eesmärkide ja selleks kasutatavate sotsioloogia põhimõistete, teoreetiliste lähemiste ja valdkondade omandamine;

- Ühiskondlike protsesside ja inimeste personaalsete biograafiate vaheliste (sh üliõpilase enda ühiskondliku positsiooni mõistmiseks vajalike) seoste loomise oskuse kujundamine;

- Ühiskonna uurimiseks kasutatavate meetodite aluste omandamine;

- Sotsioloogia kui ühiskonna uurimise distsipliini mitmetahulisuse mõistmine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ühiskonna uurimine ja analüüs põhineb eelkõige sotsioloogia distsipliinil, et võimaldada üliüpilasel:

- mõista ühiskonna uurimise vajalikkust

- omandada ühiskonna uurimiseks vajalik erialane terminoloogia

- tutvuda teoreetiliste raamistikega, mis ühiskonna analüüsi võimaldavad

- mõista kaasaegses ühiskonnas oluliste uuringute peamisi valdkondi

- omandada ettekujutus ühiskonna uurimiseks vajalike kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite alustest

- harjutada sotsioloogilist argumentatsiooni kirjalikes tekstides ja suulises kõnes
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab sotsioloogias käsitletavaid ühiskonnaelu valdkondi, nende käsitlustega seotud põhimõisteid ja olulisemaid sotsioloogilisi teooriaid;
- suudab eristada käsitletud mõisteid ja teooriaid üksteisest ja nendega mitte seotud teabest, oskab neid seostada tegeliku ühiskondliku elu nähtuste ja protsessidega.
Õppejõud
Karmo Kroos
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Ajalugu (AIAJB/24.HT)
Riigiteadused (RIRIB/24-t.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/24-t.YK)
Riigiteadused (RIRIB/24-o.YK)
Ajakirjandus (KOAB/24.FK)
Sotsiaaltöö (STSTB/23-t.YK)
Riigiteadused (RIRIB/23-t.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/23-o.YK)
Riigiteadused (RIRIB/23-o.YK)
Ajakirjandus (KOAB/23.FK)
Ajalugu (AIAJB/23.HT)
Sotsiaaltöö (STSTB/22.YK)
Riigiteadused (RIRIB/22.YK)
Ajakirjandus (KOAB/22.FK)
Ajalugu (AIAJB/22.HT)
Sotsiaaltöö (STSTB/21.YK)
Ajalugu (AIAJB/21.HT)
Ajakirjandus (KOAB/21.FK)
Riigiteadused (RIRIB/21.YK)
Ajakirjandus (KOAB/20.FK)
Riigiteadused (RIRIB/20.YK)
Reklaam ja suhtekorraldus (KORSB/20.FK)
Ajalugu (AIAJB/20.HT)
Sotsiaaltöö (STSTB/20.YK)
Õigusteadus (AKOB/19.YK)
Ajakirjandus (KOAB/19.FK)
Sotsiaaltöö (STSTB/19.YK)
Reklaam ja suhtekorraldus (KORSB/19.FK)
Ajalugu (AIAJB/19.HT)
Klassiõpetaja (KAKLI/17.HR)
Riigiteadused (RIRIB/19.YK)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/18.LT)
Ajakirjandus (KOAB/18.FK)
Reklaam ja suhtekorraldus (KORSB/18.FK)
Õigusteadus (AKOB/18.YK)
Riigiteadused (RIRIB/18.YK)
Ajalugu (AIAJB/18.HT)
Sotsiaaltöö (STSTB/18.YK)
Õigusteadus (AKOB/17.YK)
Ajakirjandus (KOAB/17.FK)
Riigiteadused (RIRIB/17.YK)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/17.LT)
Suhtekorraldus (KOSKB/17.FK)
Sotsiaaltöö (STSTB/17.YK)
Ajalugu (AIAJB/17.HT)
Ajakirjandus (KOAB/16.FK)
Ajalugu (AIAJB/16.HT)
Õigusteadus (AKOB/16.YK)
Riigiteadused (RIRIB/16.YK)
Suhtekorraldus (KOSKB/16.FK)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/00.LT)
Sotsiaaltöö (STSTB/16.YK)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/16.LT)
Ajalugu (AIAJB/00.HT)
space