Valikseminar I (MLM7406.DT)
space
Õppeaine kood
MLM7406.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Valikseminar I
Õppeaine nimetus inglise k
Master´s Seminar I
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua tugikeskkond magistritöö koostamiseks, õpetada formuleerima ning analüüsima pedagoogilisi probleeme.
Luua võimalused tutvuda matemaatika didaktika alase uuringu kavandamise protsessiga. Anda üliõpilastele võimalus oma uurimisprobleemi ja uuringukava diskuteerimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Matemaatika didaktika kui teadussuund, selle eesmärgid, objekt, meetodid.
Enamlevinud uurimissuunad matemaatika didaktikas.
Tutvumine varasemate matemaatika didaktika alaste magistritöödega, nende analüüs.
Ülevaade uurimismeetoditest ja strateegiatest.
Uurimisprobleemi sõnastamine ja uuringu kavandamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab sõnastada uurimisprobleemi ja uurimisküsimused matemaatika didaktikas;
- teab matemaatika didaktika põhilisi uurimismeetodeid;
- oskab kavandada magistriuuringu.
Õppejõud
Madis Lepik
space