Valikseminar II (MLM7407.DT)
space
Õppeaine kood
MLM7407.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Valikseminar II
Õppeaine nimetus inglise k
Master´s Seminar II
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Mart Laanpere (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua tugikeskkond magistritöö koostamiseks, õpetada valima sobivat metoodikat ja analüüsima pedagoogilisi probleeme ning vormistama uuringutulemusi.
Luua võimalused tutvuda matemaatika didaktika alase uuringu realiseerimise protsessiga.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Enamlevinud uurimissuunad ja metoodikad matemaatika didaktikas.
Lõputöö teoreetilise baasi konstrueerimine, erialakirjanduse läbitöötamine ja selle põhised ettekanded.
Lõputöö empiirilise osa põhised ettekanded.
Lõputöö vormistamine ja kaitsmisprotseduurid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- valdab oma uurimisprobleemiga seonduvat teooriat;
- oskab kavandada magistriuuringu;
- oskab valida ja kasutada uurimistöö andmekogumise, -analüüsi ja tõlgenduse meetodeid;
- valdab magistritöö vormistamist ja kirjanduse viitamist.
Õppejõud
Madis Lepik
space