Matemaatiline modelleerimine (MLM7204.DT)
space
Õppeaine kood
MLM7204.DT
vana ainekood
MLM7204
Õppeaine nimetus eesti k
Matemaatiline modelleerimine
Õppeaine nimetus inglise k
Mathematical Modelling
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Tõnu Tõnso (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda üldine ettekujutus matemaatilisest modelleeerimisest ja õpetada looma erinevaid matemaatilisi mudeleid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Matemaatiline modelleerimine, selle rakendused. Lineaarsed ja mittelineaarsed mudelid, pidevad ja diskreetsed mudelid, deterministlikud ja stohhastilised mudelid, staatilised ja dünaamilised mudelid. Mudelite ehitamise printsiipe. Modelleerimine kui mudelite täiustamise protsess. Operatsiooninalüüsi kasutamine modelleerimisel. Ekstreemumülesanded mudelitena. Diferentsiaalvõrrandite ja diferentsiaalvõrrandite süsteemide, samuti diferentsvõrrandite ja nende süsteemide kasutamine modelleerimisel. Füüsikalisi, bioloogilisi, demograafilisi, ökoloogilisi ja majanduslikke mudeleid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb mudelite tüüpe;
- oskab koostada mudelit;
- tunneb modelleerimise printsiipe;
- oskab isekoostatud mudeleid täpsustada ja edasi arendada;
- tunneb simuleerimise võimalusi modelleerimisel.
Õppejõud
Tõnu Tõnso
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/22.DT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/21.DT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/20.DT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/19.DT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/18.DT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/17.DT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/16.DT)
Psühholoogia (PSPSM/15.LT)
Filosoofia (HIFIM/15.HT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/15.DT)
Maastike ökoloogia (MLGM/15.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSM/15.LT)
Ajalugu (AIAJM/15.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/15.DT)
Matemaatika (MLMM/14.DT)
Maastike ökoloogia (MLGM/14.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSM/14.LT)
Psühholoogia (PSPSM/14.LT)
Füüsika (MLFM/14.LT)
Ajalugu (AIAJM/14.HT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/14.DT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/14.DT)
Filosoofia (HIFIM/14.HT)
Psühholoogia (PSPSM/13.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSM/13.LT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/13.LT)
Ajalugu (AIAJM/13.HT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/13.DT)
Maastike ökoloogia (MLGM/13.LT)
Füüsika (MLFM/13.LT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/13.DT)
Filmikunst (BFFVM/13.FK)
Matemaatika (MLMM/13.DT)
Ajalugu (AIAJM/12.HT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/12.DT)
Matemaatika (MLMM/12.DT)
Kunstiteraapiad (KUKTM/12.LT)
Maastike ökoloogia (MLGM/12.LT)
Psühholoogia (PSPSM/12-3.LT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/12.DT)
Psühholoogia (PSPSM/12-2.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSM/12.LT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/12.LT)
Füüsika (MLFM/12.LT)
Bioloogia (merebioloog- keskkonnaspetsialist) (MLBM/12.LT)
Psühholoogia (PSPSM/12.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/00.DT)
space