Harmoonia ja kontrapunkt II (KUM6104.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6104.FK
vana ainekood
KUM6104
Õppeaine nimetus eesti k
Harmoonia ja kontrapunkt II
Õppeaine nimetus inglise k
Harmony and Counterpoint II
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade ning toetada üliõpilast teadmiste ja oskuste omandamisel klassikalisest harmooniast ning klassikalisest polüfooniast.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Harmoonia osas kuulatakse, analüüsitakse ja noodistatakse 4-häälseid lihtsaid tonaalseid akordijärgnevusi järjekorras bass, akordinimetus ja sopran ning täiendatakse klassikalistele harmooniareeglitele tuginedes keskmisi (alt, tenor) hääli. Samuti tutvustatakse akorde II, II6 ja II7 (koos pööretega) ja mängitakse nimetatud akorde sisalduvaid harmooniajärgnevusi klaveril. Kontrapunkti osas tutvustatakse klassikalise vokaalpolüfoonia ja kontrapunkti põhireegleid ning neile tuginedes analüüsitakse ja luuakse 1. kuni 5. liiki kontrapunktilisi faktuure. Aine eeldab praktiliste tööde ja kodutööde tegemist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Harmoonia:I Üliõpilased oskavad 4-h tonaalseid akordide järgnevusi kuulata, noodistada ja analüüsida.II Üliõpilased oskavad II, II6 ja II7 harmoonilises kontekstis ära tunda ja analüüsida ning suudavad nimetatud akorde sisalduvaid harmooniajärgnevusi klaveril mängida.Kontrapunkt:I Üliõpilased tunnevad ja eristavad polüfoonia kahe kõrgaega (Palestrina ja Bach) ning orienteeruvad neis põhiprintsiipides (Fux).II Üliõpilased tunnevad range kontrapunkti põhiprintsiipe (cantus firmus’est kontrapunkti liikideni) ja suudavad komponeerida nende reeglite järgi (peamiselt kahehäälseid) polüfoonilisi faktuure.
Õppejõud
Gerhard Lock, MA; Marit Mõistlik, MA
Lisainfo
Kõikide praktiliste tööde sooritamine lävendikriteeriumi ületades.Sooritada tuleb kursuse kõikide teemade kõik antud ülesanded. Iga peateema (st Harmoonia ja Kontrapunkti) puhul tohib puududa ilma formaalse põhjenduseta vaid ühes loengulises kohtumises (st 2 akadeemilist tundi).
space