Praktiline harmoonia ja ansambliõpetus I (KUM6054.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6054.FK
vana ainekood
KUM6054
Õppeaine nimetus eesti k
Praktiline harmoonia ja ansambliõpetus I
Õppeaine nimetus inglise k
Practical Harmony and Ensemble I
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada üliõpilasi teoreetiliste ja praktiliste oskuste omandamisel töötamaks vokaal- ja instrumentaalansamblitega ning laulude saadete ja ansambliseadete tegeminsel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengutes käsitletakse praktilist akordimärkide süsteemi, harmoonia vaba käsitlust kergemuusikas. Džässilise harmoonia iseloomustus. Kergemuusika stiilide võrdlus. Vokaalansamblile seadete tegemise põhimõtted. Individuaaltundides toimub vokaal- ansamblile seadete eskiiside läbivaatus ja lõplik vormistamine. Praktilistes tundides toimub vokaalansamblite seadete esitus õppeansambliga.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane valdab akordimärkide süsteemi;
Üliõpilane orienteerub kergemuusika stiilides;
Üliõpilane tunneb vokaalansamblitele seadete tegemise põhimõtteid, suudab neid teha ja ansamblile edastada.
Õppejõud
õp Maire Eliste
Lisainfo
Teadmiste omandamiseks vokiaalansamblitele seadete tegemises, seadete ansamblile õpetamises ning esituses on vajalik külastada loenguid ja praktilisi tunde regulaarselt
space