Muusikalise vormi analüüs (KUM6105.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6105.FK
vana ainekood
KUM6105
Õppeaine nimetus eesti k
Muusikalise vormi analüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Musical Form
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärgiks on anda üliõpilasele ülevaade ning toetada üliõpilast teadmiste omandamisel muusikalisest vormist.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade muusikalist vormi kujundavatest üldprintsiipidest: vorm ja seos, liikumine, tasakaal, loogika, vokaalmuusika jälgedes, affekt ja draama, repriis kui sündmus, tsüklilisuse idee, seotus ja vabadus; alustamine, arendamine, lõpetamine, suhestumine, kestmine, üleminekud/ühendamine. Muusikalise vormi mõiste, vormi funktsioonid. klassikalis-romantilise muusika põhivormid: lause/periood, lihtvormid ja liitvormid, kahe- ja kolmeosalised vormid, tsüklilised vormidKlassikalise peateema vormid.Iseseisev töö seisneb heliteoste vormi analüüsimises.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
I Üliõpilane tunneb muusikalise vormiga seotud peamisi mõisteid, oskab neid tuvastada ja kirjeldada.
II Üliõpilane tunneb peamisi muusikalisi vorme, oskab neid tuvastada ja kontekstis analüüsida.
Õppejõud
Gerhard Lock MA
Lisainfo
Iseseiseva töö (heliteoste vormi analüüsimise) arvestuslik sooritamine ja analüüsiseminaridel esitamine.
space