Harmoonia ja kontrapunkt I (KUM6103.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6103.FK
vana ainekood
KUM6103
Õppeaine nimetus eesti k
Harmoonia ja kontrapunkt I
Õppeaine nimetus inglise k
Harmony and Counterpoint I
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärgiks on anda ülevaade ning toetada üliõpilast teadmiste omandamisel klassikalisest harmooniast (diatoonilise harmoonia ulatuses).

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Toonika ja dominant (Strukturaalne toonika ja dominant). Rütm ja meetrum klassikalises harmoonias. V7 ja I6. Klassikaline harmoonia ja vorm. Kontrapunktilise tähendusega dominantakordid: V6, VII6, V7 pöörded. Figuratsioon: pide. Dominandieelsed harmooniad: IV ja II. Kontrapunktilise tähendusega akordid: kvartsekstakordid. II7 ja IV7. VI, III jt diatoonilised akordid. Modulatsioon V ja III astmesse. Diatoonilised sekventsid. Juhtseptakord. Harmoonia ja vorm klassikalise peateema vormides ja kolmeosalises lihtvormis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Aine läbinud õpilane:
Tunneb klassikalise harmoonia akrodikat diatoonilise harmoonia teema ulatuses;
On võimeline harmoniseerima diatoonilise, figuratsioone sisaldava meloodia;
On võimeline analüüsima muusikateose harmooniat diatoonilise harmoonia teema ulatuses, on võimeline analüüsima modulatsioone V ja III astme helistikesse;
Tunneb algtasemel harmoonia ja kontrapunkti ning harmoonia ja vormi vahelisi seoseid;
On võimeline mängima klaveril lihtsamaid harmoonilisi järgnevusi.
Õppejõud
õp Toomas Trass
space