Vaba saade ja improvisatsioon I (KUM7080.FK)
space
Õppeaine kood
KUM7080.FK
vana ainekood
KUM7080
Õppeaine nimetus eesti k
Vaba saade ja improvisatsioon I
Õppeaine nimetus inglise k
Free Compile and the Basics of Improvisation I
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Omandada kaasaegse rütmimuusika mängimiseks vajalikud teoreetilised baasteadmised tähtharmoonia olemusest, kasutamisest, bassikäikude moodustamisest ja akordide arranžeerimisest. Omandada esmased praktilised saatepartii kujundamise oskused. Omandada algteadmised džäss/pop - stiilis improviseerimiseks
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengute käigus töötatakse läbi ülalloetletud teoreetilised teadmised ja üliõpilane kinnistab need õpikus/loengus toodud koduste ülesannete lahendamise käigus st õpib ehitama septakorde kõikidest nootidest, harjutab bassikäikude moodustamist ja akordide arranžeerimist. Õpitakse motiivide töötlemise võtteid ja lahendatakse selleteemalisi kirjalikke ülesandeid; õpitakse praktiliselt mängima 4-5 häälseid diatoonilisi ja kromaatilisi harmooniajärgnevuste sekventse.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane omandab oskuse tähtharmoonia alusel kujundada iseseisvalt lihtsamate laulude korrektne saatepartii kasutades selleks sekventse ja motiivide töötlemise tulemina tekkivaid võimalusi.
Õppejõud
Dotsent Tiit Lauk, PhD
Lisainfo
Kirjalike ülesannete tähtajaline esitamine; osalemine 75% loengutes ja praktilistes tundides; minimaalselt 5 laululise kava eelnev tundides läbitöötamine.
space