Klaver II (KUM6033.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6033.FK
vana ainekood
KUM6033
Õppeaine nimetus eesti k
Klaver II
Õppeaine nimetus inglise k
Piano II
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
- anda ülevaade heliloojate romantikute klaverirepertuaarist,
- tutvustada üliõpilast põhikooli algklasside lastelaulude saatevõtetega,
- toetada klaverimänguoskuse kujunemist,
- valida ea- ja võimetekohast repertuaari ja viia see atraktiivselt õpilasteni
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tutvumine romantikute tsüklite ja miniatuuridega, tantsud ja etüüdid erinevatelt autoritelt – Schubert, Schumann, Chopin, Lizt jt. Heliredelid bemollidega, noodist lugemine. Lastelaulude saated algklassidele (3.-6. klass) laulikute baasil.
Iseseisev töö seisneb tunnis käsitletud heliteoste ja heliredelite harjutamises.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- eelpooltoodud repertuaari vaba valdamine
- akadeemilise programmi vastavate stiilide ja vormide hea tundmine.
- üliõpilane on võimeline klaverisaadet kujundama muusikalise algõppe taseme lastelauludele.
- üliõpilane valdab bemollidega heliredeleid, akorde ja kolmkõlasid ( pikk ja lühike), kromaatilist heliredelit ning kadentsi F-d, B-g, Es-c.
Üliõpilane esitab lihtsama kava ( polüfoonia, suurvorm, etüüd, pala).
Õppejõud
lekt Pille Saar, MA
space