Klaver III (KUM6034.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6034.FK
vana ainekood
KUM6034
Õppeaine nimetus eesti k
Klaver III
Õppeaine nimetus inglise k
Piano III
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade impressionistide ja ekspressionistide heliloojate klaverirepertuaarist;
Toetada üliõpilast uute klaverimängu tehniliste võtete rakendamisel;
Toetada oskuste kujunemist muusikaõpetajana valida ea- ja võimetekohast repertuaari ja viia see atraktiivselt õpilasteni.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Impressionistid ja ekspressionistid, Debussy ja Raveli teosed. Uus-Viini koolkond. Uute tehniliste võtete rakendamine, uute väljendusvahendite omandamine. Heliredelid dieesidega, noodist lugemine. Lastelaulude saated, põhikooli (1.-9. klass) laulikute baasil.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Eelpooltoodud repertuaari vaba valdamine.
Akadeemilise programmi vastavate stiilide ja vormide hea tundmine.
Ühe paari heliredelite valdamine maksimaalselt virtuoossetes tempodes.
Oskus lastelaule saata koos solisti ja ansambliga.
Õppejõud
lekt Pille Saar, õp Katre Kõrts
Aine on eelduseks
space