Klaver I (KUM6032.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6032.FK
vana ainekood
KUM6032
Õppeaine nimetus eesti k
Klaver I
Õppeaine nimetus inglise k
Piano I
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
- anda ülevaade renessanss- ja barokkmuusikaga klaverirepertuaarist,
dieesidega heliredelid
- suurvorm peast , polüfoonia ja etüüd ning ansambel 4-l käele noodist.
- oskus valida ea- ja võimetekohast repertuaari ja viia see atraktiivselt õpilasteni.
- tutvustada üliõpilast lastelaulude saatmise algvõtetega
- luua eeldused algtasemel lastelaulude saatmiseks k.a.eelmäng ja kaks erineva saatefaktuuriga salmi.
- esitada seminaril 10 lastelaulu saadet, s.h. 2 neist transponeerida ning 6 esimest dieesidega heliredelit
- luua eeldused klaveri heaks valdamiseks
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Töö renessanss- ja barokkmuusikaga. Erinevate maade ja koolkondade teosed. J.S. Bachi toestest Anna Magdaleena noodivihik, väikesed prelüüdid, inventsioonid, prelüüdid ja variatsioonid jne. Czerny etüüdid. Heliredelid dieesidega, noodist lugemine. Lastelaulude saatmine algklasside (1.-3. klass) laulikute baasil.
Iseseisev töö seisneb tunnis käsitletud heliteoste ja heliredelite harjutamises.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on võimeline klaverisaadet kujundama muusikalise algõppe taseme lastelauludele,
- tunneb tähtharmooniat;
- valdab kolme paari heliredeleid maksimaalselt virtuoossetes tempodes (allegro), dieesidega heliredeleid, akorde ja kolmkõlasid, kromaatilist heliredelit ning kadentsi C-a, G-e, D-h;
- esitab lihtsama kava ( polüfoonia, suurvorm, etüüd, pala);
- valdab akadeemilise programmi vastavat stiili ja vormi.
Õppejõud
lekt Pille Saar MA
space