Heliloomingu kompositsioonitehnikad (KUM6108.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6108.FK
vana ainekood
KUM6108
Õppeaine nimetus eesti k
Heliloomingu kompositsioonitehnikad
Õppeaine nimetus inglise k
Different Technics of Musical Composition
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada erinevaid ajaloolisis ja kaasaegseid kompositsioonitehnikaid. Luua võimalused erinevate teostega tutvumiseks partituuri abil helikandja vahendusel. Toetada erinevate kompositsioonitehnikate praktilisi rakendusi loodavates lühivormis kompositsioonides.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Klassikaline kontrapunktiline ja homofooniline kirjaviis. Tonikaalne (Wagner) ja modaalne (Debussy) harmoonia. Vaba ja range atonaalsus (Shöenberg, Webern). Messiaeni helikeele tutvustus. Integraalne serialism (Boulez), Hindemithi helikeel, kvartharmoonia. Minimalism (Glass, Reich) ja seisundimuusika (Pärt). Elektrooniliste väljendusvahendite tutvustus (süntesaatorid, sämplimine, live-electronics ja interaktiivne arvutimuusika)Iseseisev töö seisneb loominguliste eskiiside valmistamises ja analüüsimises.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskus orienteeruda erinevates kompositsioonitehnikates ning stiilides. Oskus rakendada neid vajadusel praktiliselt.
Õppejõud
T. Trass, MA
space