Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine (IFI8109.DT)
space
Õppeaine kood
IFI8109.DT
vana ainekood
IFI8109
Õppeaine nimetus eesti k
Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine
Õppeaine nimetus inglise k
Planning and Running R and D Projects
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada doktorantidel teadus- ja arendusprojektide (T&A-projektide) kavandamise, analüüsimise ja hindamise võimekus, aga samuti teadmised T&A-projektide täitmise spetsiifikast.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Projektide ja projektijuhtimise põhimõisted. T&A-projektide spetsiifika ja roll T&A-tegevuses. T&A-projektide kavandamise metoodikad ja hindamise kriteeriumid. T&A-projekti kavandamine: eesmärk, uurimisülesanded/hüpoteesid, projekti nimetus, senitehtu analüüs, uurimismetoodika kavandamine, projekti tegevuste/struktuuri ja ressursside kavandamine, projekti tulem ning selle rakendamisvõimaluste hindamine. T&A-projektide retsenseerimine. T&A-projektide täitmine. Ülevaade T&A-projekte finantseerivatest institutsioonidest.
Kursuse jooksul analüüsitakse suurt hulka T&A-projekte.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab koostada T&A-projekti plaani;
- oskab retsenseerida T&A-projekti;
- on teadlik T&A-projektide täitmisel esinevatest olulisematest probleemidest ja nende lahendamise võimalustest.
Õppejõud
Martin Sillaots
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Ajalugu (AIAJD/23.HT)
Lingvistika (EKLND/23.HT)
Komplekssed süsteemid loodusteadustes (MLKBD/23.LT)
Psühholoogia (PSPSD/23.LT)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/23.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/23.HR)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/23.DT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/23.HT)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/22.LT)
Ajalugu (AIAJD/22.HT)
Lingvistika (EKLND/22.HT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/22.DT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/22.HT)
Komplekssed süsteemid loodusteadustes (MLKBD/22.LT)
Psühholoogia (PSPSD/22.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/22.HR)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/21.DT)
Psühholoogia (PSPSD/21.LT)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/21.LT)
Komplekssed süsteemid loodusteadustes (MLKBD/21.LT)
Lingvistika (EKLND/21.HT)
Ajalugu (AIAJD/21.HT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/21.HT)
Ökoloogia (MLECD/20.LT)
Analüütiline biokeemia (MLBKD/20.LT)
Lingvistika (EKLND/20.HT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/20.HT)
Ajalugu (AIAJD/20.HT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/20.DT)
Psühholoogia (PSPSD/20.LT)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/20.LT)
Ajalugu (AIAJD/19.HT)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/19.LT)
Psühholoogia (PSPSD/19.LT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/19.DT)
Analüütiline biokeemia (MLBKD/19.LT)
Ökoloogia (MLECD/19.LT)
Lingvistika (EKLND/19.HT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/19.HT)
Psühholoogia (PSPSD/18.LT)
Lingvistika (EKLND/18.HT)
Analüütiline biokeemia (MLBKD/18.LT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/18.DT)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/18.LT)
Ajalugu (AIAJD/18.HT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/18.HT)
Ökoloogia (MLECD/18.LT)
Füüsika (MLFD/18.LT)
Füüsika (MLFD/17.LT)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/17.LT)
Ajalugu (AIAJD/17.HT)
Lingvistika (EKLND/17.HT)
Psühholoogia (PSPSD/17.LT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/17.HT)
Ökoloogia (MLECD/17.LT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/17.DT)
Analüütiline biokeemia (MLBKD/17.LT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/16.HT)
Ajalugu (AIAJD/16.HT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/16.DT)
Füüsika (MLFD/16.LT)
Lingvistika (EKLND/16.HT)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/16.LT)
Ökoloogia (MLECD/16.LT)
Psühholoogia (PSPSD/16.LT)
Analüütiline biokeemia (MLBKD/16.LT)
Füüsika (MLFD/15.LT)
Ajalugu (AIAJD/15.HT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/15.DT)
Analüütiline biokeemia (MLBKD/15.LT)
Ökoloogia (MLECD/15.LT)
Psühholoogia (PSPSD/15.LT)
Ajalugu (AIAJD/14.HT)
Ökoloogia (MLECD/14.LT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/14.DT)
Psühholoogia (PSPSD/14.LT)
Analüütiline biokeemia (MLBKD/14.LT)
Füüsika (MLFD/14.LT)
Füüsika (MLFD/13.LT)
Analüütiline biokeemia (MLBKD/13.LT)
Ökoloogia (MLECD/13.LT)
Ajalugu (AIAJD/13.HT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/13.DT)
Psühholoogia (PSPSD/13.LT)
Füüsika (MLFD/12.LT)
Sotsiaaltöö (STSTD/12.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/12.DT)
Analüütiline biokeemia (MLBKD/12.LT)
Ökoloogia (MLECD/12.LT)
Psühholoogia (PSPSD/12.LT)
Ajalugu (AIAJD/12.HT)
space