Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine (IFI8109.DT)
Õppeaine kood
IFI8109.DT
vana ainekood
IFI8109
Õppeaine nimetus eesti k
Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine
Õppeaine nimetus inglise k
Planning and Running R and D Projects
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
18
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2018/2019 kevadsemestri õppejõud
õppejõud määramata
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada doktorantidel teadus- ja arendusprojektide (T&A-projektide) kavandamise, analüüsimise ja hindamise võimekus, aga samuti teadmised T&A-projektide täitmise spetsiifikast.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Projektide ja projektijuhtimise põhimõisted. T&A-projektide spetsiifika ja roll T&A-tegevuses. T&A-projektide kavandamise metoodikad ja hindamise kriteeriumid. T&A-projekti kavandamine: eesmärk, uurimisülesanded/hüpoteesid, projekti nimetus, senitehtu analüüs, uurimismetoodika kavandamine, projekti tegevuste/struktuuri ja ressursside kavandamine, projekti tulem ning selle rakendamisvõimaluste hindamine. T&A-projektide retsenseerimine. T&A-projektide täitmine. Ülevaade T&A-projekte finantseerivatest institutsioonidest.
Kursuse jooksul analüüsitakse suurt hulka T&A-projekte.
Iseseisev töö
Iseseisev töö:
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane...
• oskab koostada T&A-projekti plaani;
• oskab retsenseerida T&A-projekti;
• on teadlik T&A-projektide täitmisel esinevatest olulisematest probleemidest ja nende lahendamise võimalustest.
Hindamismeetodid
Eksam
T&A projektiplaan - 40%, presentatsioon - 40%, retsensioon - 20%.
Õppejõud
prof Peeter Normak, PhD
Kohustuslik kirjandus
Public course materials can be found at
http://www.tlu.ee/~pnormak/RD-projects-2016
Other materials will be sent to the students by e-mail.
Asenduskirjandus
Replacement literature is given to the students on individual bases, depending on the topic of the composed R&D projects.