Akadeemiline kirjutamine inglise keeles (HIK8002.HT)
space
Õppeaine kood
HIK8002.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Akadeemiline kirjutamine inglise keeles
Õppeaine nimetus inglise k
Academic Writing in English
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Omandada ingliskeelse teadusdiskursuse võttestik ja ette valmistada doktorante tulevaseks tööks akadeemilises kogukonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus aitab edendada akadeemilise kirjutamise oskust, mis on juba omandatud magistri tasemel uurimistöö kirjutamisel. Seminaride kaudu jõutakse selle kogemisele, mida kujutab endast kirjutamine akadeemilisele lugejaskonnale. Üheskoos mõtleme teemade üle: kes on teksti adressaat? Mida tuleks väidete ja seisukohtade kujundamisel silmas pidada? Kuidas pidada kinni konventsionaalsest akadeemlisest stiilist ja kuidas pidada sammu selle arengutega? Tähelepanu pööratakse ka allikmaterjali kriitilise analüüsi põhise uurimuse raamistiku loomisele ning asjakohasele viitamispraktikale ja keelelisele väljendusele. Vaatleme üksikasjalikult akadeemilise teksti peamisi tüüpe (arvustus, väitekirja peatükk, artikkel, resümee), adumaks kirjutamise ja akadeemilisse kogukonda panustamise mitmekülgset, kompleksset ja seostatud iseloomu.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on võimeline ära tundma stilistilisi, retoorilisi ja strukuurseid jooni ning diskukrsiivseid mustreid ingliskeelsetes akadeemilistes tekstides;
- on võimeline analüüsima, toimetama ja hindama ingliskeelseid akadeemilisi tekste;
- on võimeline selgesti väljendama oma seisukohti, eesmärke ja uurimistulemusi asjakohases akadeemilises stiilis.
Õppejõud
Miriam McIlfatrick-Ksenofontov
space