Transmeedia loojutustuse teooriad ja meetodid (BFI7027.FK)
space
Õppeaine kood
BFI7027.FK
vana ainekood
BFI7027
Õppeaine nimetus eesti k
Transmeedia loojutustuse teooriad ja meetodid
Õppeaine nimetus inglise k
Transmedia Storytelling Theories and Methods
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Alessandro Nanì (õpetamise keel: inglise keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk: 
- toetada transmeedia narratiivide uuringuid. 
- luua võimalused transmeedia narratiivide analüüsiks 
- uurida kriitiliselt meediafrantsiise 
- uurida kuidas "õpimänge" on võimalik kasutada erinevatel aladel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus koosneb sissejuhatusest transmeedia teooriatesse ja transmeedia narratiivi näidete analüüsist. Eesmärgi saavutamiseks on kursus jaotatud viieks alajaotuseks. 
„Panoraam“ annab ülevaate terminoloogiast ja peamistest transmeediaga seotud ideestikest; 
„Transmeedia narratiiv“ tutvustab tänapäevaste loojutustajate peamisi vahendeid ja võimalusi, sealhulgas seriaalsuse, interaktiivsuse ja maailmade ehitamisega seotud temaatikat; 
“Publik” seob omavahel transmeedia loojutustamise ja publiku protsessidesse kaasamise probleemistiku; 
“Transmeedia analüüs” uurib kriitiliselt transmeedia lahendusi, süvendatult uurides haridus, ajakirjanduse ning kodanikuühiskonna teemasid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud teadmise teoreetilistest lähenemistest transmeediale; 
- omab võimet analüüsida transmeedia narratiivide ülesehitust; 
- omab võimet hinnata transmeedia narratiivide retoorikat.
Õppejõud
Alessandro Nani, MA
space