Ekraanimeedia ja innovatsioon
space
Õppekava kood
BFSMM.FK
Õppekava kuraator
Ulrike Rohn
HTMi õppekava kood
208657
versiooni kood
BFSMM/20.FK
Instituut / kolledž
FK - Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Õppekava nimetus e.k.
Ekraanimeedia ja innovatsioon
Õppekava nimetus i.k.
Screen Media and Innovation
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
kunstid
Õppekavarühm
Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Vastuvõtutingimused:
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon;
Kuva rohkem...
Antavad kraadid
kunstide magister
Õppekava eesmärgid
Magistriõppekava eesmärgiks on valmistada (meediastunud) ettevõtlus- ja avaliku sektori jaoks ette meediasisu loojaid ja produtsente ning kasutajakogemuste kujundamise eksperte, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- oskab innovaatiliselt ja loominguliselt, meeskonnatöös ja projektipõhiselt lahendada ekraanimeedia valdkonna kompleksseid probleeme, Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
84.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space