Kodanikuühiskond (RIT6012.YK)
space
Õppeaine kood
RIT6012.YK
vana ainekood
RIT6012
Õppeaine nimetus eesti k
Kodanikuühiskond
Õppeaine nimetus inglise k
Civic Society
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Triin Toomesaar (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada arusaam kodanikuühiskonna toimimise loogikast ning positsioonist sotsiaalses, majanduslikus ja poliitilises kontekstis. Luua eeldused praktiliste oskuste kujunemiseks tööks vabaühendustes või tööks vabaühendustega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kodanikuühiskonna olemus ja funktsioonid. Kodanikualgatuse vormid,
dünaamika ja eesmärgid. Kodanikeühenduste toimimist reguleeriv õiguslik
normistik Eestis ja Euroopas. Kodanikeühenduste siseelu. Vabaühenduse
juhtimise alused. Kodanikualgatus, avalikkus ja kommunikatsioon.
Kodanikeühendused poliitikas. Osalusvormid, nende kasutatavus ning
võimalikud väljundid. Kodanikuühendused kui huvi- või surverühmad.
Kaasamine ja tagatreplus, eesmärgid, normistikud ja praktika Eestis ja
Euroopas. Kodanikualgatuste rahastamine Eestis ja Euroopas. Hargmaised
kodanikualgatused, dünaamika ja eesmärgid.
Kursus rajaneb tudengi aktiivsele osalusel. Iseseisev töö seisneb praktilistes
ülesannetes, mille sisuks on infootsingud, analüüsid, miniprojektid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab kodanikuühiskonna rolli ning poliitilist, majanduslikku ja sotsiaalset toimimist;
- tunneb eri tüüpi kodanikualgatusi;
- oskab luua vabaühendust ning teab selle käigushoidmisega seonduvaid väljakutseid;
- teab sotsiaalsete liikumiste, huvi- ja surverühma toimimise printsiipe ning teab, kuidas oma huve efektiivselt kommunikeerida:
- tunneb kaasamispraktikaid ja –normistikke, oskab olla kaasatud ning kaasata;
- tunneb osalusraamistikke nii Eesti kui EL tasandil;
- tunneb kodanikualgatuse rahastamisvõimalusi;
- orienteerub hargmaiste kodanikualgatuste ruumis.
Õppejõud
Mari-Liis Jakobson, vastutav õppejõud, Triin Toomesaar, lector
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Ajalugu (AIAJB/24.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/23.YK)
Riigiteadused (RIRIB/23-o.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/23.YK)
Riigiteadused (RIRIB/23-t.YK)
Ajalugu (AIAJB/23.HT)
Riigiteadused (RIRIB/22.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/22.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/22.YK)
Ajalugu (AIAJB/22.HT)
Ajalugu (AIAJB/21.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/21.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/21.YK)
Riigiteadused (RIRIB/21.YK)
Ajalugu (AIAJB/20.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/20.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/20.YK)
Riigiteadused (RIRIB/20.YK)
Ajalugu (AIAJB/19.HT)
Klassiõpetaja (KAKLI/17.HR)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/19.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/19.YK)
Riigiteadused (RIRIB/19.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/18.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/18.YK)
Ajalugu (AIAJB/18.HT)
Riigiteadused (RIRIB/18.YK)
Ajalugu (AIAJB/17.HT)
Riigiteadused (RIRIB/17.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/17.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/17.YK)
Ajalugu (AIAJB/16.HT)
Riigiteadused (RIRIB/16.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/16.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/16.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/15.YK)
Riigiteadused (RIRIB/15.YK)
Ajalugu (AIAJB/15.HT)
Riigiteadused (RIRIB/14.YK)
Ajalugu (AIAJB/14.HT)
Ajalugu (AIAJB/13.HT)
Riigiteadused (RIRIB/13.YK)
Riigiteadused (RIRIB/12.YK)
Ajalugu (AIAJB/12.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/13.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/12.HT)
Riigiteadused (RIRIB/11.YK)
Humanitaarteadused (KKHB/11.HT)
Riigiteadused (RIRIB/00.YK)
Ajalugu (AIAJB/00.HT)
space