Kodanikuühiskond (RIT6012.YK)
space
Õppeaine kood
RIT6012.YK
vana ainekood
RIT6012
Õppeaine nimetus eesti k
Kodanikuühiskond
Õppeaine nimetus inglise k
Civic Society
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada arusaam kodanikuühiskonna toimimise loogikast ning positsioonist sotsiaalses, majanduslikus ja poliitilises kontekstis. Luua eeldused praktiliste oskuste kujunemiseks tööks vabaühendustes või tööks vabaühendustega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kodanikuühiskonna mõiste, funktsioonid, toimimispõhimõtted. Toimijad kodanikuühiskonnas ning nende funktsioonid. Kodanikuühenduse asutamine: õiguslikud ja organisatoorsed küsimused. Tegevus ja eesmärgid. Sisedemokraatia. Ühenduse jätkusuutlikkus. Välised mõjutegurid. Kodanikuühenduste eestkostefunktsioon. Kodanikeühenduste rahastamise põhimõtted riigi ja ühenduste perspektiivist. Kodanikuühenduse eelarve kujundamise võimalused ning seosed tegevustega. Rahastamisvõimalused Eestis. Riigi ja kodanikeühenduste suhted. Osalemise ja kaasamise vormid, põhimõtted ja regulatsioonid. Deliberatiivsed otsustusmeetodid. Kodanikeühendused rahvusvaheliste suhete toimijatena ning ühiskonna ja poliitika mõjutajatena riigist laiemal tasandil.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab kodanikuühiskonna rolli ning poliitilist, majanduslikku ja sotsiaalset toimimist;
- tunneb eri tüüpi kodanikualgatusi;
- oskab luua vabaühendust ning teab selle käigushoidmisega seonduvaid väljakutseid;
- teab sotsiaalsete liikumiste, huvi- ja surverühma toimimise printsiipe ning teab, kuidas oma huve efektiivselt kommunikeerida:
- tunneb kaasamispraktikaid ja –normistikke, oskab olla kaasatud ning kaasata;
- tunneb osalusraamistikke nii Eesti kui EL tasandil;
- tunneb kodanikualgatuse rahastamisvõimalusi;
- orienteerub hargmaiste kodanikualgatuste ruumis.
Õppejõud
Mari-Liis Jakobson
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Riigiteadused (RIRIB/22.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/22.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/22.YK)
Ajalugu (AIAJB/22.HT)
Ajalugu (AIAJB/21.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/21.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/21.YK)
Riigiteadused (RIRIB/21.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/20.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/20.YK)
Ajalugu (AIAJB/20.HT)
Riigiteadused (RIRIB/20.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/19.YK)
Ajalugu (AIAJB/19.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/19.YK)
Klassiõpetaja (KAKLI/17.HR)
Riigiteadused (RIRIB/19.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/18.YK)
Ajalugu (AIAJB/18.HT)
Riigiteadused (RIRIB/18.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/18.YK)
Ajalugu (AIAJB/17.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/17.YK)
Riigiteadused (RIRIB/17.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/17.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/16.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/16.YK)
Ajalugu (AIAJB/16.HT)
Riigiteadused (RIRIB/16.YK)
Riigiteadused (RIRIB/15.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/15.YK)
Ajalugu (AIAJB/15.HT)
Riigiteadused (RIRIB/14.YK)
Ajalugu (AIAJB/14.HT)
Ajalugu (AIAJB/13.HT)
Riigiteadused (RIRIB/13.YK)
Ajalugu (AIAJB/12.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/13.HT)
Riigiteadused (RIRIB/12.YK)
Humanitaarteadused (KKHB/11.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/12.HT)
Riigiteadused (RIRIB/11.YK)
Riigiteadused (RIRIB/00.YK)
Ajalugu (AIAJB/00.HT)
space