Poliitilised ideoloogiad (RIP6002.YK)
space
Õppeaine kood
RIP6002.YK
vana ainekood
RIP6002
Õppeaine nimetus eesti k
Poliitilised ideoloogiad
Õppeaine nimetus inglise k
Political Ideologies
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada levinumaid poliitilisi ideoloogiaid ning nendega seotud põhiteemasid. Arendada mõistmist, kuidas seostuvad omavahel poliitilised ideloogiad ning erinevad poliitilised valikud, mida teevad igapäevapoliitikas erakonnad ja teised poliitilised toimijad.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ideoloogia mõiste ja põhiteemad. Liberalism, neoliberalism, sotsiaal-liberalism. Konservatism, neokonservatism, kristlilik-demokraatia. Sotsiaaldemokraatia, (euro)kommunism, Kolmas tee. Natsionalism. Fašism ja natsionaalsotsialism. Anarhism. Feminism ja selle alavoolid. Roheline ideoloogia ja selle alavooliud. “Ideoloogiate lõpu” teesist ning postmodernsest suhtumisest ideoloogiatesse.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- orienteerub põhilistes poliitilistes ideoloogiates ja suudab neid eristada ja omavahel võrrelda;
- tunneb põhilisi filosoofe ja teoreetikuid, kes erinevate poliitiliste ideoloogilistega seostuvad;
- oskab parteide seisukohti/programme lugedes ära tunda, millist tüüpi argumendid ja poliitikad erinevate ideoloogiliste perspektiividega seostuvad;
- oskab vajadusel loovalt genereerida erinevate poliitilise ideoloogiatega seostuvaid lihtsamaid poliitikaettepanekuid, mis haakuvad antud ideoloogia baasargumentide ja väärtustega.
Õppejõud
Nawal Shaharyar
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Ajalugu (AIAJB/24.HT)
Ajalugu (AIAJB/23.HT)
Riigiteadused (RIRIB/23-t.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/23.YK)
Riigiteadused (RIRIB/23-o.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/22.YK)
Ajalugu (AIAJB/22.HT)
Riigiteadused (RIRIB/22.YK)
Riigiteadused (RIRIB/21.YK)
Ajalugu (AIAJB/21.HT)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/21.YK)
Riigiteadused (RIRIB/20.YK)
Ajalugu (AIAJB/20.HT)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/20.YK)
Ajalugu (AIAJB/19.HT)
Riigiteadused (RIRIB/19.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/19.YK)
Klassiõpetaja (KAKLI/17.HR)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/18.YK)
Ajalugu (AIAJB/18.HT)
Riigiteadused (RIRIB/18.YK)
Ajalugu (AIAJB/17.HT)
Riigiteadused (RIRIB/17.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/17.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/16.YK)
Riigiteadused (RIRIB/16.YK)
Ajalugu (AIAJB/16.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/15.YK)
Riigiteadused (RIRIB/15.YK)
Ajalugu (AIAJB/15.HT)
Ajalugu (AIAJB/14.HT)
Riigiteadused (RIRIB/14.YK)
Ajalugu (AIAJB/13.HT)
Riigiteadused (RIRIB/13.YK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/13.HT)
Riigiteadused (RIRIB/12.YK)
Ajalugu (AIAJB/12.HT)
Ajalugu (AIAJB/11.HT)
Riigiteadused (RIRIB/11.YK)
Humanitaarteadused (KKHB/11.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/12.HT)
Riigiteadused (RIRIB/10.YK)
Ajalugu (AIAJB/10.HT)
Riigiteadused (RIRIB/10-1.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-2.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-4.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-3.YK)
Ajalugu (AIAJB/09.HT)
Ajalugu (AIAJB/08.HT)
Ajalugu (AIAJB/07.HT)
Ajalugu (AIAJB/06.HT)
Ajalugu (AIAJB/05.HT)
Ajalugu (AIAJB/04.HT)
Ajalugu (AIAJB/00.HT)
Riigiteadused (RIRIB/00.YK)
space