Poliitilised ideoloogiad (RIP6002.YK)
Õppeaine kood
RIP6002.YK
vana ainekood
RIP6002
Õppeaine nimetus eesti k
Poliitilised ideoloogiad
Õppeaine nimetus inglise k
Political Ideologies
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada levinumaid poliitilisi ideoloogiaid ning nendega seotud põhiteemasid. Arendada mõistmist, kuidas seostuvad omavahel poliitilised ideloogiad ning erinevad poliitilised valikud, mida teevad igapäevapoliitikas erakonnad ja teised poliitilised toimijad.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ideoloogia mõiste ja põhiteemad. Liberalism, neoliberalism, sotsiaal-liberalism. Konservatism, neokonservatism, kristlilik-demokraatia. Sotsiaaldemokraatia, (euro)kommunism, Kolmas tee. Natsionalism. Fašism ja natsionaalsotsialism. Anarhism. Feminism ja selle alavoolid. Roheline ideoloogia ja selle alavooliud. “Ideoloogiate lõpu” teesist ning postmodernsest suhtumisest ideoloogiatesse.
Iseseisev töö
Iseseisev töö toimub peamiselt seminarides, kus loetakse poliitiliste ideoloogiatega seotud klassikasi tekste. Seminarides toimub tekstide arutelu ning tudengid peavad hiljem kodus kirjutama seminaritekstide baasil lühiesseid (max 3-4 lühiesseed).
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane:
- Orienteerub põhilistes poliitilistes ideoloogiates ja suudab neid eristada ja omavahel võrrelda;
- Orienteerub põhiideoloogiatega seotud olulistes alavooludes ja suudab nende baasargumente teinestesisest eristada ning neid omavahel võrrelda.
- Tunneb põhilisi filosoofe ja teoreetikuid, kes erinevate poliitiliste ideoloogilistega seostuvad;
- Oskab parteide seisukohti/programme lugedes ära tundma, millist tüüpi argumendid ja poliitikad erinevate ideoloogiliste perspektiividega seostuvad.
- Oskab vajadusel loovalt genereerida erinevate poliitilise ideoloogiatega seostuvaid lihtsamaid poliitikaettepanekuid, mis haakuvad antud ideoloogia baasargumentide ja väärtustega.
Hindamismeetodid
Seminarides osalemine. Seminaritekstide baasil valmivad lühiesseed. Eksamitöö , kus rakendatakse teoreetilist teadmist praktiliste juhtumite analüüsis.
Õppejõud
Freya Kiesewetter
Asenduskirjandus
Heywood, Andrew (2017). Political ideologies: an introduction. London: Palgrave Macmillan.