Heaoluriigi mudelid (RIA6002.YK)
space
Õppeaine kood
RIA6002.YK
vana ainekood
RIA6002
Õppeaine nimetus eesti k
Heaoluriigi mudelid
Õppeaine nimetus inglise k
Comparative Welfare State
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Triin Lauri (õpetamise keel: eesti keel, inglise keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Uurida ja analüüsida heaoluriigi struktuuri, arengutrende ja põhimudeleid, võrreldes poliitika kujundamise protsessi ning halduspoliitikate tulemuslikkust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade heaoluriigi arenguloost. Heaoluriik kui sotsiaalne süsteem. Heaoluriikide tüpoloogiad (Esping-Andersen, Titmuss, Ferrera jt). Heaolumudelite toimetulek oma põhieesmärkidega. Tööturu ja heaoluriigi vastasmõjud. Uuenenud ja teisenenud peremudelid. Peamised sotsiaalkindlustussüsteemid. Tervishoiukorraldus. Elamupoliitika. Vaesuse ja tõrjutuse laienemine ja leevendamine heaolumudelites. Hariduspoliitika ja haeoluriigi seosed. Heaoluriigi reformimine vastavalt muutunud demograafilisele ja tööturu olukorrale. Heaoluriigi toimetulek majandus- ja fiskaalkriisiga. Euroopa Liidu ja üleilmastumise mõju heaoluriikidele.
Loengutes antakse kontsentreeritud ülevaade teemast, mida tudengid süvendavad iseseisva tööga. Iseseisvaks tööks on õppekirjanduse läbitöötamine, seminarideks valmistumine, sh.seminariettekannete tegemine ja/või seminarikirjanduse läbitöötamine, samuti eksamiks valmistumine.
Kursuse materjalid ja jooksev info koondatud Moodle’i keskkonda https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=1153 .
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab heaoluriigi toimemehhanismi ja heaoluriigi põhivariatsioone;
- oskab hinnata valdkonnapoliitikate ühilduvust režiimiga ja analüüsida nende sotsiaalseid mõjusid; - oskab leida ja mõtestatult kasutada teemakohast teaduskirjandust ning statistilisi andmebaase;
- suudab jagada oma teadmisi teistega esitluse ja väitluse vormis.
Õppejõud
Triin Lauri
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/22-t.YK)
Sotsioloogia (RASLB/22.YK)
Riigiteadused (RIRIB/22.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/22.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/22-o.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/21.YK)
Riigiteadused (RIRIB/21.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/21.YK)
Sotsioloogia (RASLB/21.YK)
Sotsioloogia (RASLB/20.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/20.YK)
Riigiteadused (RIRIB/20.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/20.YK)
Riigiteadused (RIRIB/19.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/19.YK)
Sotsioloogia (RASLB/19.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/19.YK)
Sotsioloogia (RASLB/18.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/18.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/18.YK)
Riigiteadused (RIRIB/18.YK)
Riigiteadused (RIRIB/17.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/17.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/17.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/16.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/16.YK)
Riigiteadused (RIRIB/16.YK)
Ajalugu (AIAJB/15.HT)
Riigiteadused (RIRIB/15.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/15.YK)
Riigiteadused (RIRIB/14.YK)
Ajalugu (AIAJB/14.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/14.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RKHKB/14.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/14.YK)
Riigiteadused (RIRIB/13.YK)
Ajalugu (AIAJB/13.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/13.YK)
Ajalugu (AIAJB/12.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/12_1.YK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/13.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (RKHKB/12.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/12.YK)
Riigiteadused (RIRIB/12.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/11.YK)
Humanitaarteadused (KKHB/11.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/11_1.YK)
Ajalugu (AIAJB/11.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (RKHKB/11.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/11.YK)
Riigiteadused (RIRIB/11.YK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/12.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/11-1.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-3.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-4.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-2.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-1.YK)
Ajalugu (AIAJB/10.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/10.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10.YK)
Ajalugu (AIAJB/09.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (HKHKB/08.HK)
Ajalugu (AIAJB/08.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (HKHKB/07.HK)
Ajalugu (AIAJB/07.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (HKHKB/06.HK)
Ajalugu (AIAJB/06.HT)
Ajalugu (AIAJB/05.HT)
Ajalugu (AIAJB/04.HT)
Riigiteadused (RIRIB/00.YK)
Ajalugu (AIAJB/00.HT)
space