Heaoluriigi mudelid (RIA6002.YK)
space
Õppeaine kood
RIA6002.YK
vana ainekood
RIA6002
Õppeaine nimetus eesti k
Heaoluriigi mudelid
Õppeaine nimetus inglise k
Comparative Welfare State
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Uurida heaoluriigi struktuuri, arengutrende ja põhimudeleid võrreldes
heaolupoliitikate olemust, kujundamist ning tulemuslikkust ja nende
variatsioone eri mudelites ja riikides.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade heaoluriigi arenguloost. Heaoluriikide tüpoloogiad (Esping-
Andersen, Titmuss, Ferrera jt). Heaolumudelite toimetulek oma
põhieesmärkidega ning peamised sotsiaalkindlustussüsteemid. Tööturu ja
heaoluriigi vastasmõjud ning tööturupoliitikad ja nende arengud eri mudelites.
Uuenenud ja teisenenud peremudelid ning neid toetavad poliitikad.
Tervishoiukorraldus ja nende ühilduvus heaoluriigi tüpoloogiatega.
Hariduspoliitika ja heaolupoliitikate vahelised seosed. Heaoluriigi
reformimine vastavalt muutunud demograafilisele ja tööturu olukorrale ning
nn sotsiaalse investeeringu poliitikad. Elukaare põhine vaade heaolupoliitikate
toimimisele ning noored ja heaoluriik. Avalik arvamus ja parteipoliitika
heaoluriigi kujundamises (welfare politics). Heaoluriigi toimetulek kriisidega.
Euroopa Liidu ja üleilmastumise mõju heaoluriikidele. Heaoluriigi
fiskaliseerumine ja valitsemine.
Loengutes antakse kontsentreeritud ülevaade teemadest, mida tudengid
süvendavad iseseisva tööga. Iseseisvaks tööks on õppekirjanduse
läbitöötamine, seminarideks ja loenguteks valmistumine,
sh.seminariettekannete tegemine ja/või seotud kirjanduse läbitöötamine,
samuti eksamiks valmistumine.
Kursuse materjalid ja jooksev info on koondatud Moodle’i keskkonda:
https://moodle.edu.ee/course/view.php?id=1153 .
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab heaoluriigi toimemehhanismi ja heaoluriigi põhivariatsioone;
- oskab hinnata valdkonnapoliitikate ühilduvust režiimi põhitunnustega ja analüüsida
nende sotsiaalseid mõjusid;
- suudab jagada oma teadmisi teistega esitluse ja väitluse vormis;
- teab ja oskab analüüsida heaolupoliitika nüüdisaegseid suundumusi ja heaoluriikide hakkamasaamist kriisidega;
- oskab leida ja mõtestatult kasutada teemakohast teaduskirjandust ning statistilisi
andmebaase;
- suudab jagada oma teadmisi teistega esitluse, arutelu ja väitluse vormis.
Õppejõud
Triin Lauri
Lisainfo
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Riigiteadused (RIRIB/24-t.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/24.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/24-o.YK)
Riigiteadused (RIRIB/24-o.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/24-t.YK)
Sotsioloogia (RASLB/23-t.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/23.YK)
Riigiteadused (RIRIB/23-t.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/23-o.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/23-t.YK)
Sotsioloogia (RASLB/23-o.YK )
Riigiteadused (RIRIB/23-o.YK)
Riigiteadused (RIRIB/22.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/22-t.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/22-o.YK)
Sotsioloogia (RASLB/22.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/22.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/21.YK)
Riigiteadused (RIRIB/21.YK)
Sotsioloogia (RASLB/21.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/21.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/20.YK)
Sotsioloogia (RASLB/20.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/20.YK)
Riigiteadused (RIRIB/20.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/19.YK)
Sotsioloogia (RASLB/19.YK)
Riigiteadused (RIRIB/19.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/19.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/18.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/18.YK)
Sotsioloogia (RASLB/18.YK)
Riigiteadused (RIRIB/18.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/17.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/17.YK)
Riigiteadused (RIRIB/17.YK)
Riigiteadused (RIRIB/16.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/16.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/16.YK)
Ajalugu (AIAJB/15.HT)
Riigiteadused (RIRIB/15.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/15.YK)
Riigiteadused (RIRIB/14.YK)
Ajalugu (AIAJB/14.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/14.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RKHKB/14.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/14.YK)
Riigiteadused (RIRIB/13.YK)
Ajalugu (AIAJB/13.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/13.YK)
Ajalugu (AIAJB/12.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/12_1.YK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/13.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (RKHKB/12.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/12.YK)
Riigiteadused (RIRIB/12.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/11.YK)
Humanitaarteadused (KKHB/11.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/11_1.YK)
Ajalugu (AIAJB/11.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (RKHKB/11.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/11.YK)
Riigiteadused (RIRIB/11.YK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/12.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/11-1.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-3.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-4.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-2.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-1.YK)
Ajalugu (AIAJB/10.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/10.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10.YK)
Ajalugu (AIAJB/09.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (HKHKB/08.HK)
Ajalugu (AIAJB/08.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (HKHKB/07.HK)
Ajalugu (AIAJB/07.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (HKHKB/06.HK)
Ajalugu (AIAJB/06.HT)
Ajalugu (AIAJB/05.HT)
Ajalugu (AIAJB/04.HT)
Riigiteadused (RIRIB/00.YK)
Ajalugu (AIAJB/00.HT)
space