Diferentsiaalvõrrandid (MLM6004.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6004.DT
vana ainekood
MLM6004
Õppeaine nimetus eesti k
Diferentsiaalvõrrandid
Õppeaine nimetus inglise k
Differential Equations
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Maria Zeltser (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Erialaaine. Aine eesmärgiks on anda baasteadmised harilikest diferentsiaalvõrranditest ja nende süsteemidest, arendada oskusi lahendada ülesandeid. Vaadeldakse ka diferentsiaalvõrrandite rakendusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Diferentsiaalvõrrandi mõiste, selleni viivad ülesanded. Eralduvate muutujatega võrrand, Clairaut’ võrrand, eksaktne võrrand, lineaarne esimest järku võrrand. Lineaarse kõrgemat järku võrrandi lahendite struktuur ja lahendamine. Lineaarsete konstantsete kordajatega võrrandite süsteemid. Cauchy ülesanne. Mittelineaarsed süsteemid.
Protsessipõhine õpe eeldab õppetöös osalemist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ja tunneb diferentsiaalvõrrandite põhimõisteid;
- tunneb kursuse raames käsitletavaid põhitulemusi;
- oskab lahendada diferentsiaalvõrrandite olulisemaid ülesandeid.

Õppejõud
space