Üldbioloogia (MLB6001.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6001.LT
vana ainekood
MLB6001
Õppeaine nimetus eesti k
Üldbioloogia
Õppeaine nimetus inglise k
General Biology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused hilisemate erialaloengute läbimiseks, andes teadmisi eluprotsesside toimimise üldküsimuste ja bioloogilise mitmekesisuse kujunemise kohta. Põhjendada elussüsteemide seaduspärasusi nende evolutsioonilisest arengust lähtudes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Elu omadused. Elu organiseerumise vormid ja tasemed. Elu toimimise alus – kasutatav energia. Elu informatsiooni edasikandmine: geneetika. Organismide paljunemistsükkel. Pärilikkuse seadused. Elu areng: evolutsioon. Elu mitmekesisus: viirused, bakterid, loomad, seened, taimed. Elu mitmekesisuse kujunemise ja püsimise põhjused. Elu mitmekesisuse kirjeldamine – erinevad klassifikatsioonid. Organismide kooselamine: ökoloogia.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab kasutada bioloogia põhimõisteid;
- suudab aru saada elu põhiprotsessidest ning elussüsteemide hierarhiast (rakust ökosüsteemini);
- saab aru elu mitmekesisuse kujunemisest;
- oskab orienteeruda mitmekesisust kajastavates klassifikatsioonides.

Õppejõud
lekt Tõnu Ploompuu, MSc
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Integreeritud loodusteadused (MLLB/24.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/24.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/23.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/23.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/22.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/22.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/21.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/21.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/20.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/20.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/19.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/19.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/18.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/18.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/17.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/17.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/16.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/16.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/00.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/15.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/15.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/14.LT)
Pedagoogika (KAPB/14.HR)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/14.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/15.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/13.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/13.LT)
Pedagoogika (KAPB/13.HR)
Pedagoogika (KAPB/12.HR)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/12.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/12.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/11.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/11.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/11.DT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/11.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/11.LT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/10.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/10.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/10.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/10.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/10.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/09.LT)
Informaatika (IFIFB/09.DT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/09.DT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/09.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/09.LT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/09.LT)
Informaatika (IFIFB/08.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/08.LT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/08.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/08.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/08.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/00.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/00.LT)
Informaatika (IFIFB/00.DT)
space