Õppemängu disain (IFI7306.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7306.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õppemängu disain
Õppeaine nimetus inglise k
Learning Game Design
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on:
1. Anda ülevaade õppemängude teooriatest ning õppemängude kavandamisest ja teostamisest.
2. Pakkuda teadmisi ja oskusi õppemängude rakendamisvõimalustest õppetöös.
3. Võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist disainida, arendada, rakendada ning evalveerida õppemänge õppetöös.
4. Toetada vajalike oskuste omandamist integreerimaks õpidisaini erinevad mudelid, õppimisteooriad ning õppemängu disain.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus baseerub pööratud klassiruumi strateegial – teoreetiliste teadmistega tutvutakse kodus iseseisvalt vaadates salvestatud esitlusi ning lugedes täiendavaid materjale. Klassiruumis toimuvad meeskonnatööl baseeruvad arendussessioonid ning tudengite esitlused.

Teoreetilised teemad:
1. Õppeotstarbelise mängu olemus (definitsioon, liigid, elemendid)
2. Näiteid õpimängudest ja nende kasutamisest
3. Mängu kavandamise protsess ja rollid
4. Õpimängude kontseptsioon
5. Mängu dokumentatsioon

Praktilised teemad (rühmatöös mängu disainimine):
1. Mängu idee
2. Mängu loogika
3. Mängu elemendid
4. Prototüüpimine
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab baasteadmisi ja -oskusi õppemängude disainist, arendusest, rakendamisest ja hindamisest;
- mõistab mängupõhise õppe eeliseid ja puuduseid;
- demonstreerib pädevust siduda erinevad õpidisaini mudelid, õppimisteooriad ja õppemängu disain.
Õppejõud
Martin Sillaots
space