Rahvusvahelised inimõigused (AKJ6293.YK)
space
Õppeaine kood
AKJ6293.YK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Rahvusvahelised inimõigused
Õppeaine nimetus inglise k
International Human Rights
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade inimõiguste valdkonna peamistest probleemidest kaasaegses ühiskonnas, õigusaktidest, organisatsioonidest ning kohtulahenditest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine annab ülevaate inimõiguste arengust, põhimõistetest ja teoreetilistest seisukohtadest. Käsitletakse inimõigustega seonduvaid probleeme ja otsitakse neile vastuseid. Aine tutvustab üliõpilastele põhilisi inimõigustega seotud organisatsioone ja kohtuid ja nende andmebaase.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb inimõiguste temaatikat ja peamisi uurimisprobleeme;
- omab ülevaade inimõiguste allikatest ning peamistest teoreetilistest seisukohtadest;
- oskab leida vastuseid konkreetsetele küsimustele rahvusvaheliste organisatsioonide ja kohtute andmebaasidest;
- mõistab inimõiguste muutuva tähenduse põhjuseid.


Õppejõud
Mart Susi
space