Rahvusvahelised inimõigused (AKJ6293.YK)
Õppeaine kood
AKJ6293.YK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Rahvusvahelised inimõigused
Õppeaine nimetus inglise k
International Human Rights
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
24
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Mart Susi (inglise keel) tavaline kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade inimõiguste valdkonna peamistest probleemidest kaasaegses ühiskonnas, õigusaktidest, organisatsioonidest ning kohtulahenditest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine annab ülevaate inimõiguste arengust, põhimõistetest ja teoreetilistest seisukohtadest. Käsitletakse inimõigustega seonduvaid probleeme ja otsitakse neile vastuseid. Aine tutvustab üliõpilastele põhilisi inimõigustega seotud organisatsioone ja kohtuid ja nende andmebaase.
Iseseisev töö
3 EAP - iseseisev töö 54 tundi.
Uurimistöö koostamine ja ettekandmine vastavalt õppejõu antud teemale.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbimisel üliõpilane:
* tunneb inimõiguste temaatikat ja peamisi uurimisprobleeme;
* omab ülevaade inimõiguste allikatest ning peamistest teoreetilistest seisukohtadest;
* oskab leida vastuseid konkreetsetele küsimustele rahvusvaheliste organisatsioonide ja kohtute andmebaasidest;
* mõistab inimõiguste muutuva tähenduse põhjuseid.
Hindamismeetodid
Kirjalik essee.
Õppejõud
Mart Susi
Kohustuslik kirjandus
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and its Protocols – available online www.echr.coe.int
European Charter of Fundamental Rights available online ec.europa.eu
Cases of the European Court of Human Rights assigned at each class – available through www.echr.coe.int
When assigning the cases it is taken into consideration that the required texts amount to 640 pages.

kohustuslik kirjandus Kirjanduse läbitöötamine 1 EAP=ca 160 lehekülge, 3 EAP x 160 = 480 lk
1. Euroopa Inimõiguste Konventsioon
2. Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta
3. Euroopa Inimõiguste Kohtu kaasused HUDOC andmebaasis – kättesaadavad aadressil http://www.echr.coe.int , õppejõu määratud mahus.
Asenduskirjandus
Universal Declaration of Human Rights
Rhona K. Smith, International Human Rights, Oxford University Press 2007

Kohustuslikule kirjandusele lisaks:
Universal Declaration of Human Rights
Rhona K. Smith, International Human Rights, Oxford University Press 2007