15.-18. sajandi kunst (AIK6429.HT)
space
Õppeaine kood
AIK6429.HT
vana ainekood
AIK6429
Õppeaine nimetus eesti k
15.-18. sajandi kunst
Õppeaine nimetus inglise k
Art History. 15-th-18-th Century Art
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua tingimused laiapõhjaliste teadmiste ja visuaalse baasi omandamiseks 15.–18. sajandi Euroopa kunstist ja arhitektuurist, sh antud perioodi olulisematest koolkondadest ja kunstnikest. Luua eeldused mõistmaks kunsti ja arhitektuuri selle ajaloolises, poliitilises ja kultuurilises kontekstis. Pakkuda teadmisi võimaldamaks arusaama tekkimist kunstiprotsesside arengutest ning mentaliteedi- ja stiilimuutustest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengud hõlmavad 15.–18. sajandi Euroopa kunsti ja arhitektuuri. Materjal esitatakse kronoloogiliselt stiililiste arengute raamistuses (renessanssist klassitsismini). Tähelepanu pööratakse kunstiprotsesside arengutele ajaloolises, kultuurilises ja poliitilises kontekstis. Vaadeldakse kunstniku staatuse ja kunsti mõiste muutumist antud ajaperioodil, samuti kunstituru ja tellija rolli tähendust. Loengutele lisandub praktikum ja seminar.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse läbinud üliõpilane:
- on omandanud teadmised 15.–18. sajandi Euroopa kunsti ja arhitektuuri arengutest
- suudab mõista visuaalkultuuri arengut ajalooliste ja kultuuriliste muutuste taustal
- suudab eristada ja ära tunda erinevaid stiiliperioode ning neid kirjeldada
- oskab ära tunda olulisemate autorite töid ning neid paigutada ajalisse ja kultuurilisse ruumi
Õppejõud
Kersti Markus, PhD
space