Vana- ja keskaja kunst (AIK6428.HT)
space
Õppeaine kood
AIK6428.HT
vana ainekood
AIK6428
Õppeaine nimetus eesti k
Vana- ja keskaja kunst
Õppeaine nimetus inglise k
Ancient and Medieval Art
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused visuaalkultuuri rolli ja arengu mõistmiseks antiik- ja keskaegses ühiskonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Analüüsitakse kunsti rolli ja arengut Egiptuses, Kreekas ja Roomas. Võrreldakse paganliku ja kristliku kultuuri pildi- ja arhitektuurikeelt. Vaadatakse kuidas funktsioneeris keskaegne kirikuruum, missugune roll oli kloostritel ehituskunsti arengus ning kuidas tegutsesid ehitusmeisterkonnad 12.-15. sajandil. Võrreldakse varakristlikku, karolingide, romaani ja gooti ehituskunsti. Auditoorses töös pööratakse tähelepanu piltide analüüsile, tudengitele antakse võimalus oma analüüsi oskust proovile panna.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane:
Oskab maali, skulptuuri ja arhitektuuri kirjeldada ning analüüsida.
Tunneb arhitektuuri terminoloogiat.
Suudab aru saada kunsti rollist ühiskonna arengus antiik- ja keskajal. Mõistab kunsti funktsionaalset iseloomu varastes ühiskondades.
Õppejõud
Prof. Kersti Markus, PhD
space