Kristliku kunsti ikonograafia (AIK6437.HT)
space
Õppeaine kood
AIK6437.HT
vana ainekood
AIK6437
Õppeaine nimetus eesti k
Kristliku kunsti ikonograafia
Õppeaine nimetus inglise k
Iconography of Christian Art
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused kristlike kunstiteoste sisu ja tähenduse mõistmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus käsitleb peamiselt keskaegsete katoliiklike kunstiteoste põhjal kristlike teemade kujutamisviise, pühapiltidel kujutatu teoloogilist tähendust ja piltide kohta usuelus. Loengutes läbitakse rikkaliku pildimaterjali näitel kristliku religiooni põhimõisted, tegelased ja sündmused, samuti kunstiteoste paigutus kirikuruumis ja kasutus rituaalides. Seminarides harjutatakse pilditüüpide äratundmist ja lahtiseletamist ning tutvutakse allikate ja kirjandusega, mida kunstiteoste tõlgendamisel kasutada.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane tunneb ikonograafia uurimismeetodeid ja valdab terminoloogiat;
oskab leida ja kasutada sümboolika-alast kirjandust ja internetiallikaid;
oskab kristlikel kunstiteostel kujutatut kirjeldada ja selgitada;
oskab kristlikke kunstiteoseid vaadelda nende ajaloolisel taustal.
1) suuline ettekanne ühe omavalitud kristliku sümboli edasikestmisest kaasaegses sekulaarses visuaalkultuuris (8-10 min), 2) kirjalik referaat eelmisega seotud pilditüübist (5-6 lk, 9000-10800 tm); tööjuhised pannakse üles e-õppekeskkonda.
Õppejõud
Helen Bome, MA (AI doktorant)
space