Kunst, kunstnik ja sotsiaalne keskkond varasel uusajal (AIK7007.HT)
space
Õppeaine kood
AIK7007.HT
vana ainekood
AIK7007
Õppeaine nimetus eesti k
Kunst, kunstnik ja sotsiaalne keskkond varasel uusajal
Õppeaine nimetus inglise k
Art, Artists and Social Change in the Early Modern Period
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused Euroopa, eeskätt Eesti ja kogu Baltikumi 16.-18. sajandi kunsti ja selle majanduslike ning sotsiaal-kultuuriliste tagapõhjade mõistmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Vaatluse alla pole võetud mitte üksnes kunstnikud ning arhitektid ja nende poolt loodud taiesed, vaid ka keskkond, milles need kunstnikud ja arhitektid töötasid, nende tellijaskond, loodud teoste retseptsioon, levik jms. Käsitlemist leiab ka euroopalike mõjustuste kajastumine Baltikumi kunstielus, kontaktide iseloom ja intensiivsus, sarnasused ja erinevused, rahvuslik versus internatsionaalne. Selgitatakse välja hulk sotsiaalseid faktoreid, mis on olulised kunstiteoste tähenduse mõistmisel. Loengud on rikkalikult illustreeritud.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Omandatakse suutlikkus orienteeruda 16.-18. sajandi kunsti arenguloos, võime mõista erinevaid stiiliperioode ja kunstnikukäekirju. Saadakse ettekujutus visuaalkultuuri rollist siinses ajaloos ning osatakse tuua näiteid, kuidas kunst sõltub tellijast ja ühiskonnakorrast. Omandatakse oskuseid kunstiajalooliste tekstide läbitöötamiseks ja koostamiseks, saadakse ülevaade antud perioodi kunsti ja kunstielu käsitlemisest seniste uurijate poolt.
Õppejõud
Ants Hein, PhD
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space