Kirik ja linn. Reformatsioonijärgne maalikunst Eestis (AIK7503.HT)
space
Õppeaine kood
AIK7503.HT
vana ainekood
AIK7503
Õppeaine nimetus eesti k
Kirik ja linn. Reformatsioonijärgne maalikunst Eestis
Õppeaine nimetus inglise k
Town and Church.Estonian Painting after the Reformation (ca 1520-1750)
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused Eesti reformatsioonijärgse maalikunsti peamiste arengusuundade mõistmiseks erinevate temaatiliste sõlmpunktide kaudu.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eesti reformatsioonijärgset maalikunsti vaadeldakse Põhja – Euroopa varauusaegse maalikunsti taustal, lähtudes kunstiteose tellijast, maalikunsti kontekstist ning funktsioonidest. Antakse ülevaade Eestis tegutsenud meistritest, nende tegevusväljast ning kunstiambitsioonidest. Loengud ja praktiline seminar. Auditoorses töös pööratakse tähelepanu piltide analüüsile. Praktilises seminaris viiakse läbi piltide analüüs kohapeal, mis annab tudengitel võimaluse rakendada omandatud teadmisi. Eksam on kirjalik ning baseerub esseevormis kirjutisel ainega seotud teemal (võib olla nii Eesti kui ka sama perioodi Lääne-Euroopa kunstist).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskus vaadata ning analüüsida Eesti reformatsioonijärgset maalikunsti, suutlikkus mõista siinse varauusaegse maalikunsti funktsiooni ja rolli ühiskonnas.
Õppejõud
Pia Ehasalu, PhD
space