Majanduspoliitika alused (RIM6010.YK)
space
Õppeaine kood
RIM6010.YK
vana ainekood
RIM6010
Õppeaine nimetus eesti k
Majanduspoliitika alused
Õppeaine nimetus inglise k
Foundations of Economic Policy
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Rünno Lumiste (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Majanduspoliitika baasteadmiste andmine, ülevaade abinõude kogumist, mis on suunatud sellele, et korrastada majanduselu ja mõjutada kindlaksmääratud eesmärkide saavutamist Kursus annab ka praktilisi teadmisi Eesti majandusreformidest, tööturust, välisinvesteeringutest ja konkurentsivõimest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Majanduspoliitika olemus ja põhimõisted. Majanduse toimimise alused ja majanduses valitsevad seosed. Majanduspoliitika kandjad. Otsustusinstitutsioonid. Mõjuinstitutsioonid. Majanduspoliitika kandjate suhted. Majanduspoliitika faasid. Globaliseerumine. Regionaliseerumine.
Loengutes antakse kontsentreeritud ülevaade teemast, mida tudengid süvendavad iseseisva tööga. Iseseisvaks tööks on õppekirjanduse läbitöötamine, seminaride vm aruteludeks ettevalmistumine, sealhulgas iseseisvate kodutööde (esseede) kirjutamine, samuti eksamiks valmistumine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi peamistest majandusprotsessidest ühiskonnas;
- oskab orienteeruda majandusalastes mõistetes, probleemides;
- saab aru majandusteoreetilistest käsitlustest.
- tunneb 21. sajandi suundumusi;
- teab, millest koosneb ülemaailmne finantssüsteem;


Õppejõud
Rünno Lumiste
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Ajalugu (AIAJB/24.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/23-t.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/23.YK)
Ajalugu (AIAJB/23.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/23-o.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/22-t.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/22-o.YK)
Ajalugu (AIAJB/22.HT)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/22.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/21.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/21.YK)
Ajalugu (AIAJB/21.HT)
Ajalugu (AIAJB/20.HT)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/20.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/20.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/19.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/19.YK)
Ajalugu (AIAJB/19.HT)
Klassiõpetaja (KAKLI/17.HR)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/18.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/18.YK)
Ajalugu (AIAJB/18.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/17.YK)
Ajalugu (AIAJB/17.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/17.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/17.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/16.YK)
Ajalugu (AIAJB/16.HT)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/16.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/16.YK)
Ajalugu (AIAJB/15.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/15.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/14.YK)
Ajalugu (AIAJB/14.HT)
Ajalugu (AIAJB/13.HT)
Riigiteadused (RIRIB/13.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/12_1.YK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/13.HT)
Ajalugu (AIAJB/12.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/12.YK)
Riigiteadused (RIRIB/12.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/11_1.YK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/12.HT)
Riigiteadused (RIRIB/11.YK)
Humanitaarteadused (KKHB/11.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/11.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-3.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-4.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-2.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-1.YK)
Ajalugu (AIAJB/00.HT)
Riigiteadused (RIRIB/00.YK)
space