Majanduspoliitika alused (RIM6010.YK)
Õppeaine kood
RIM6010.YK
vana ainekood
RIM6010
Õppeaine nimetus eesti k
Majanduspoliitika alused
Õppeaine nimetus inglise k
Foundations of Economic Policy
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
30
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Anneli Kommer (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Majanduspoliitika baasteadmiste andmine, ülevaade abinõude kogumist, mis on suunatud sellele, et korrastada majanduselu ja mõjutada kindlaksmääratud eesmärkide saavutamist Kursus annab ka praktilisi teadmisi Eesti majandusreformidest, tööturust, välisinvesteeringutest ja konkurentsivõimest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Majanduspoliitika olemus ja põhimõisted. Majanduse toimimise alused ja majanduses valitsevad seosed. Majanduspoliitika kandjad. Otsustusinstitutsioonid. Mõjuinstitutsioonid. Majanduspoliitika kandjate suhted. Majanduspoliitika faasid. Globaliseerumine. Regionaliseerumine.
Loengutes antakse kontsentreeritud ülevaade teemast, mida tudengid süvendavad iseseisva tööga. Iseseisvaks tööks on õppekirjanduse läbitöötamine, seminaride vm aruteludeks ettevalmistumine, sealhulgas iseseisvate kodutööde (esseede) kirjutamine, samuti eksamiks valmistumine.
Iseseisev töö
Iseseisvaks tööks on õppekirjanduse läbitöötamine, seminaride vm aruteludeks ettevalmistumine, sealhulgas iseseisvate kodutööde (esseede) kirjutamine, samuti eksamiks valmistumine.
Õppeaine õpiväljundid
Teadmised peamistest majandusprotsessidest ühiskonnas.
Suutlikkus orienteeruda majandusalastes mõistetes, probleemides.
Arusaam majandusteoreetilistest käsitlustest.
Hindamismeetodid
Eksam.
Õppejõud
Anneli Kommer
Asenduskirjandus
Eesti majanduse konkurentsivõime; Kilvits, K. Majanduspoliitika: loengukonspekt; TTÜ majandusteaduskond, avaliku sektori majanduse instituut, majanduspoliitika õppetool; Wrobel, R. M. Euroopa majanduspoliitika alused; Acocella, N. (1998). The Foundations of Economic Policy. Values and techniques.