Andmeanalüüsi meetodite seminar (RAS8005.YK)
space
Õppeaine kood
RAS8005.YK
vana ainekood
RAS8005
Õppeaine nimetus eesti k
Andmeanalüüsi meetodite seminar
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar on Statistical Data Analysis Methods
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on tutvustada erinevaid andmeanalüüsimeetodeid ning nende rakendamist sotsiaalteaduslikus uurimistöös
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus koosneb viiest moodulist ja iga moodul omakorda neljast loengust-praktikumist, mis kõik toimuvad arvutiklassis. Kohtumiste loengu osas vaadeldakse, millist tüüpi hüpoteeside kontrollimiseks saab antud meetodit kasutada ning kuidas saadud tulemusi interpreteerida. Näidetena kasutatakse publitseeritud artikleid. Praktikumi osa keskendub konkreetse analüüsi teostamisele reaalsete andmetega. Tööks kasutatakse antud kursusel andmetöötluspaketti R ja RStudio.


Esimeses, sissejuhatavas, moodulis keskendutakse kirjeldava ja järeldava analüüsi põhimõistetele. Kesksed käsitletavad teemad siin on ühe- ja kahemõõtmeline analüüs. Teine moodul on pühendatud mõjutegurite analüüsile lineaarse regressioonanalüüsi abil. Kolmandas moodulis on vaatluse all logistiline regressioonanalüüs. Neljandas moodulis käsitletakse faktoranalüüsi ning selle rakendamise võimalusi sotsiaalteaduslikus analüüsis. Viies moodul keskendub mitme-tasemelisele regressioonanalüüsile.

Kogu kursuse raames vaadeldakse ning praktiseeritakse jooksvalt erinevaid andmete korraldamise viise, andmeteisendusi (tunnuste ümberkodeerimine, uute tunnuse moodustamine, jne) ning andmete ettevalmistust analüüsiks.


Kursuse läbimiseks tuleb teha neli kodutööd (etteantud hüpoteesi kontroll käsitletud statistilise analüüsi meetodi abil kasutades sobivat andmetöötluspaketti, näiteks R, SPSS, Stata vms).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab valida lähtudes ülesandest sobiva andmeanalüüsi meetodi;
- oskab vastavat meetodit kasutada mõnes andmetöötlusprogrammis (R,SPSS, Stata vms);
- oskab saadud tulemusi interpreteerida ja esitada.
Õppejõud
Prof Ellu Saar, CSc, Triin Roosalu
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Sotsioloogia (RASLD/24.YK)
Demograafia (DIDD/24.YK)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/24.YK)
Sotsioloogia (RASLD/23.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/23.YK)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/23.YK)
Demograafia (DIDD/23.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/23.HR)
Sotsioloogia (RASLD/22.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/22.HR)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/22.YK)
Demograafia (DIDD/22.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/22.YK)
Sotsioloogia (RASLD/21.YK)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/21.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/21.YK)
Demograafia (DIDD/21.YK)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/20.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/20.YK)
Sotsioloogia (RASLD/20.YK)
Demograafia (DIDD/20.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/19.YK)
Demograafia (DIDD/19.YK)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/19.YK)
Sotsioloogia (RASLD/19.YK)
Sotsioloogia (RASLD/18.YK)
Demograafia (DIDD/18.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/18.YK)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/18.YK)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/17.YK)
Demograafia (DIDD/17.YK)
Sotsioloogia (RASLD/17.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/17.YK)
Demograafia (DIDD/16.YK)
Sotsioloogia (RASLD/16.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/16.YK)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/16.YK)
Demograafia (DIDD/15.YK)
Sotsioloogia (RASLD/15.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/15.YK)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/15.YK)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (ININD/14.DT)
Sotsioloogia (RASLD/14.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/14.YK)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/14.YK)
Demograafia (DIDD/14.YK)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (KOIND/14.FK)
Demograafia (DIDD/13.YK)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (ININD/13.DT)
Sotsioloogia (RASLD/13.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/13.YK)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (KOIND/13.FK)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/13.YK)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (KOIND/12.FK)
Sotsiaaltöö (STSTD/12.YK)
Sotsioloogia (RASLD/12.YK)
Demograafia (DIDD/12.YK)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (ININD/12.DT)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/12.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/11.DT)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/11.YK)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (ININD/11.DT)
Sotsioloogia (RASLD/11.YK)
space