Pedagoogiline psühholoogia (PSP6021.LT)
space
Õppeaine kood
PSP6021.LT
vana ainekood
PSP6021
Õppeaine nimetus eesti k
Pedagoogiline psühholoogia
Õppeaine nimetus inglise k
Educational Psychology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade õppimise ja õpetamise psühholoogiast.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
1. Õppimisega seotud kognitiivsed, sotsiaalsed ja motivatsioonilised protsessid ning nende areng
2. Õppimise protsess ja individuaalsed iseärasused
3. Õpetamismeetodite iseärasused ja kasutamine
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
-teab kaasaegseid käsitlusi õppimisega seotud kognitiivsetest, sotsiaalsetest ja motivatsioonilistest protsessidest;
- tunneb nimetatud protsesside arengulisi iseärasusi ehk õppimise iseärasusi erinevas vanuses;
- oskab kirjeldada õppimise protsessi;
- tunneb õppimisega seotud individuaalseid iseärasusi;
- orienteerub õpetamise meetodites ja oskab hinnata nende sobivust erinevate õppijate õpetamisel.
Õppejõud
Eve Kikas, PhD
space